Pozbędziemy się 30 ton azbestu. Przypominamy: wnioski można składać do 15 stycznia

Pozbędziemy się 30 ton azbestu. Przypominamy: wnioski można składać do 15 stycznia
fot. John Hayman/Wikimedia Commons Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Legnicy dofinansowanie w wysokości ok. 20 tys. zł na realizację Programu usuwania azbestu na terenie gminy na lata 2014-2015. Planuje się usunąć ok. 30 ton tego niebezpiecznego materiału.
istotne.pl ekologia, um legnica

O zakwalifikowanie do udziału w programie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji lub innego miejsca zawierającego azbest. Będzie on również usuwany na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Legnicy.

Koszty usuwania azbestu będą finansowane w następujący sposób:

  • 15 proc. ze środków budżetu miasta Legnicy
  • 85 proc., lecz nie więcej niż 680 zł za tonę – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, których dysponentem będzie Gmina Legnica.

Wykonawcą prac w zakresie usuwania azbestu będzie specjalistyczna firma wybrana przez prezydenta Miasta Legnicy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku o przystąpieniu do programu wraz z kopiami wymaganych dokumentów. Deklarowany we wniosku termin realizacji prac w zakresie usuwania azbestu nie może być dłuższy niż do 30 września. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, w terminie do 15 stycznia.

Szczegóły na stronie legnickiego magistratu.

UM Legnica/ii