Prezydent proponuje dodatkowe nakłady na inwestycje

Prezydent proponuje dodatkowe nakłady na inwestycje
fot. UM Legnica Podczas konferencji prasowej prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski zapoznał media z projektami uchwał, przygotowanymi na lutową sesję Rady Miejskiej.
istotne.pl 0 konferencja, edukacja, tadeusz krzakowski, miasto legnica

Reklama

Zainteresowanie dziennikarzy wywołał zwłaszcza projekt zmian organizacyjnych w strukturze legnickiej oświaty, polegający na zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 7 w Legnicy, Technikum Rolniczego, Technikum Geodezyjnego i Technikum Weterynaryjnego, przeniesieniu kształcenia w zawodach technik rolnik, technik geodeta, technik weterynarii oraz rozwiązaniu Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Legnicy. Szkoły te zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia br. oraz od 1 września przenieść kształcenie do Zespołu Szkół Budowlanych, umożliwiając wszystkim uczniom możliwość kontynuowania od 1 września nauki w dotychczasowych specjalnościach. Obiekt Zespołu Szkół Budowlanych posiada wszelkie niezbędne warunki techniczne i lokalowe, by takie połączenie było w pełni możliwe i skuteczne.

Zmiany te są podyktowane negatywnymi zjawiskami demograficznymi i niskim naborem uczniów do Zespołu Szkół Rolniczych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat o połowę zmniejszyła się ilość absolwentów gimnazjów. Jest to proces obserwowany w całym kraju. Reorganizacja została zaplanowana zgodnie z prawem, w sposób najbardziej optymalny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Była też konsultowana z radami pedagogicznymi szkół i rodzicami uczniów. Zespół Szkół Budowlanych oczywiście nadal będzie kształcił także w zawodach związanych z budownictwem.

Tadeusz Krzakowski przedstawił również zmiany budżetu miasta na rok 2015, których akceptację na najbliższej sesji zaproponuje Radzie Miejskiej. Wydatki, głównie na inwestycje, zwiększą się o ponad 4,3 miliona. Dodatkowe 1,7 mln pozwoli zakończyć w tym roku budowę zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym. Kwota 1,2 mln zł zasili budowę nowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Wrocławskiej w sąsiedztwie nowej siedziby Urzędu Skarbowego. Poprawie efektywności działań policji posłuży dofinansowanie przez miasto zakupu samochodów operacyjnych kwotą 320 tys. zł. Z kolei 80 tysięcy posłuży budowie przyłączy kanalizacyjnych i termomodernizacji kamienic komunalnych.

Planowane jest również przeznaczenie 50 tys. zł na ogłoszenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Słowiańskiego. Będzie to kolejny krok w rewitalizacji centrum miasta. Koncepcja, która zwycięży, stanie się podstawą opracowania dokumentacji. – Pragnę, aby to miejsce w przyszłości stało się placem zgody, a nie konfliktu – podkreślił prezydent.

Dzięki proponowanym zmianom w budżecie 200 tysięcy zł będzie mogła wynieść dotacja, jaką zgodnie z polityką ratowania legnickich zabytków miasto zamierza wesprzeć remont wnętrza legnickiej Katedry.

UM Legnica/ii

Reklama