Świetlice i posiłki w każdej legnickiej szkole

Świetlice i posiłki w każdej legnickiej szkole
fot. UM Legnica We wszystkich legnickich szkołach podstawowych funkcjonują świetlice. W tym roku szkolnym, w związku z obniżeniem wieku szkolnego, naukę rozpoczęło więcej uczniów.
istotne.pl edukacja, świetlica

Konieczne więc było zwiększenie liczby pomieszczeń świetlicowych. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 67 ustawy oświatowej oraz §7 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów przedszkola i szkół legnickim uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki, szkoła organizuje świetlicę. Funkcjonują one we wszystkich podstawówkach.

Aby w pełni zaspokajać potrzeby, dyrektorzy szkół przystosowali dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na cele świetlicowe. W bieżącym roku szkolnym zorganizowano 34 takie pomieszczenia (w ubiegłym roku były 23), w których wyodrębniono miejsca do nauki, wypoczynku i zabawy. Świetlice są wyposażone w odpowiednie meble i pomoce dydaktyczne. Są to między innymi podstawowe materiały i gry dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, drobny sprzęt sportowy, komputery. Elementy wyposażenia umożliwiają odpoczynek i wyciszenie. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z placów zabaw.

W roku szkolnym 2014/15 w świetlicach przebywa średnio dziennie 1 765 dzieci. W przeważającej większości są to uczniowie klas I-III i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Czas pracy świetlic jest zróżnicowany. Organizację dostosowano do potrzeb rodziców pracujących. Świetlice najczęściej rozpoczynają pracę pomiędzy 7:00 a 7:30, a kończą pomiędzy 16:00 a 16:30. W związku z dużą liczbą dzieci przebywających w świetlicach zwiększone zostało w nich zatrudnienie.

Uczniom szkół podstawowych w naszym mieście zapewniono także możliwość korzystania z ciepłego i zdrowego posiłku. W roku szkolnym 2014/15 żywieniem objęto 1 963 uczniów (średnio dziennie), w tym 1 310 z klas 0-III. Najwięcej obiadów wydaje się w Szkole Podstawowej nr 7 – 310, w tym 191 dla najmłodszych uczniów, i w Szkole Podstawowej nr 9 – 309 obiadów, w tym 208 dla najmłodszych. Przygotowaniem posiłków w tym roku szkolnym zajmuje się 35 kucharek i pomocy kuchennych oraz 8 intendentów.

UM Legnica/ii