Wycieczka na składowisko odpadów

Wycieczka na składowisko odpadów
fot. UM Legnica Czy Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych może być atrakcyjnym celem wycieczki? Oczywiście.
istotne.pl tadeusz krzakowski, lpgk, ripok

W sobotę, 8 listopada, legniczanie, korzystając z zaproszenia prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, licznie odwiedzili to składowisko odpadów, które jest w istocie wielkim przedsiębiorstwem, wytwarzającym nawet prąd.

Mieszkańcy, którzy w sobotę wybrali się obejrzeć RIPOK, byli przewożeni autobusem MPK. Mieli możliwość obejrzenia wszystkich instalacji, dowiedzieć się, co się dzieje z odpadami, które wyrzucamy, i co z nich powstaje. Gości oprowadzali i opowiadali o składowisku pracownicy Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które jest jego właścicielem. Prezydent Tadeusz Krzakowski przypomniał, że w RIPOK spółka zainwestowała dziesiątki milionów złotych, dzięki czemu jest to dziś jedna z najnowocześniejszych instalacji nie tylko w regionie.

Odpady, które trafiają na składowisko, przetwarzane są tak, aby jak najmniej ich trafiło na kwatery. Są sortowane, a później sprzedawane (np. szkło, plastik, metal, papier). Z biodgradowalnych powstaje kompost. Na składowisku wytwarzany jest prąd w niewielkiej elektrowni. Jej urządzenia przetwarzają bowiem biogaz odsysany z kwater, gdzie składowane są odpady. Wytwarzany prąd może zasilić miasto wielkości Prochowic. Tutaj też dokonuje się recyklingu odpadów budowlanych. Są one kruszone, a potem służą do budowy np. dróg. W powstałym na składowisku Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbierany jest sprzęt agd. i rtv. Można było zobaczyć, jak przez lata zmieniał się ten sprzęt.

Jakie wrażenia mieli legniczanie po zwiedzeniu składowiska? – Robi niesamowite wrażenie – mówi Józef Kobiel. – Byłem po raz pierwszy. Wiem teraz, jakie to duże i nowoczesne przedsiębiorstwo.

Jadwiga Smal była na składowisku z prawnukiem Maćkiem. – Interesuję się techniką, bo miałam z nią do czynienia w pracy zawodowej – zwierza się pani Jadwiga. – Jest tutaj wiele urządzeń, które rzucają się w oczy. To składowisko jest nowoczesne. Podoba mi się, że panuje tu porządek.

– Wreszcie zobaczyłem, jak postępuje się ze śmieciami – dodaje Ryszard Biernat. – Nie spodziewałem się, że tutaj tyle się dzieje. I że mamy taki nowoczesny zakład.

WycieczkaWycieczkafot. UM Legnica
WycieczkaWycieczkafot. UM Legnica
WycieczkaWycieczkafot. UM Legnica
WycieczkaWycieczkafot. UM Legnica

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które jest właścicielem składowiska, od lat inwestuje duże środki w nowoczesne technologie i sprzęt, by sprostać najwyższym normom ochrony środowiska oraz krajowym i europejskim standardom gospodarki odpadami komunalnymi. W tym roku otwarta została sortownia odpadów. Trafiają tu selektywnie zebrane odpady surowcowe. Po sortowaniu oddzielone zostają surowce wtórne: szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, które następnie są sprzedawane. Dzięki sortowni mniej odpadów trafia na składowisko. Koszt tej inwestycji to około 10 mln zł, w tym środki zewnętrzne.

Przypomnijmy pozostałe ważne inwestycje. W 2010 r. na składowisku powstała nowoczesna i proekologiczna kompostownia. Koszt tej inwestycji wraz z maszynami pochłonął ponad 11,3 mln zł. W październiku minionego roku otwarto na składowisku magazyn selektywnej zbiórki takich odpadów, jak baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Inwestycja finansowana przez LPGK pochłonęła około 600 tys. zł. Spółka rozpocznie niebawem kolejne bardzo ważne dla środowiska inwestycje. Na składowisku powstanie Stacja Kruszenia Odpadów Budowlanych i Rozbiórkowych. W ramach modernizacji kompostowni zostaną wzniesione trzy hale dla sześciu pryzm kompostowych. Zainstaluje się także biofiltry do oczyszczania powietrza, które będą neutralizowały nieprzyjemne zapachy.

UM Legnica/ii