Prawdziwa zima w Legnicy

Prawdziwa zima w Legnicy
fot. UM Legnica Dzisiejszej nocy spadł pierwszy tej zimy śnieg. Na główne legnickie ulice wyjechały piaskarki. Urzędnicy przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania posesji i przyległych chodników.
istotne.pl zima, odśnieżanie, um legnica

Pierwsze piaskarki wyjechały na ulice około godz. 4:00. Posypywane były newralgiczne miejsca w Legnicy, czyli wiadukty, ronda, mosty. Pierwszy atak zimy w tym sezonie był dosyć łagodny. Jednak służby odpowiedzialne za walkę ze skutkami zimy cały czas trwają w pogotowiu. Patrolowane są ulice. W przypadku stwierdzenia np. gołoledzi odpowiedni sprzęt natychmiast jest wysyłany do akcji.

Przypomnijmy, że Zarząd Dróg Miejskich powierzył zimowe utrzymanie dróg Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, które wygrało przetarg. Spółka przygotowała niezbędną ilość soli, piasku i oczywiście sprzętu. LPGK na walkę ze skutkami zimy zgromadziło:

  • 1 000 ton soli
  • 500 t piasku
  • 500 t mieszanki (piasek z solą)
  • 100 t tzw. piasku łamanego.

Te zapasy, jeżeli się wyczerpią, zostaną uzupełnione. W pogotowiu czeka kilkanaście jednostek specjalistycznego sprzętu drogowego, a także stacja wytwarzania solanki, stacja meteo i urządzenia łączności. W „Akcję Zima” zaangażowanych zostało kilkudziesięciu pracowników. LPGK zajmie się także zimowym utrzymaniem kładek nadziemnych, przejść podziemnych, mostów i przystanków autobusowych. Utrzymanie płyty Rynku zostało powierzone Zakładowi Ochrony Zieleni „Ekolog”.

ZimaZimafot. UM Legnica
ZimaZimafot. UM Legnica
ZimaZimafot. UM Legnica
ZimaZimafot. UM Legnica
ZimaZimafot. UM Legnica

W Legnicy do zimowego utrzymania wytypowanych zostało około 130 kilometrów dróg. Obowiązują cztery standardy ich utrzymania. Najważniejsze miejsca, które zawsze odśnieżane są w pierwszej kolejności. to: wiadukt na al. Piłsudskiego, wiadukt na ul. Wrocławskiej, rondo Niepodległości oraz „górka” na ul. Złotoryjskiej (na odcinku od ul. Asnyka do ul. Ceglanej). To są kluczowe dla bezpieczeństwa ruchu arterie. Także z powodu dojazdów mieszkańców do pracy.

Ważne w utrzymaniu są drogi główne (tzw. Standard nr 2). Są to wszystkie główne ulice wylotowe z miasta, obwodnica zachodnia, mała obwodnica i ulice objęte komunikacją miejską. Sprzęt wyjeżdża na drogi, gdy śnieg zaczyna padać. Podczas opadów utrzymywana jest przejezdność najważniejszych szlaków komunikacyjnych. O wyjazdach do akcji decyduje Zarząd Dróg Miejskich.

UM Legnica/ii