Znamy już pretendentów do tytułu Legnickiej Książki Roku 2014

Znamy już pretendentów do tytułu Legnickiej Książki Roku 2014
fot. freeimages.com (pear83) Organizatorzy konkursu „Legnicka Książka Roku” informują, że kapituła dokonała przeglądu i oceny 29 wydawnictw, które ukazały się w 2014 roku. Ocenie poddano książki bądź związane treściowo z Legnicą, bądź napisane przez legnickiego autora lub tu wydane.
istotne.pl konkurs, literatura, lbp, muzeum miedzi

Jurorzy brali pod uwagę takie kryteria oceny jak: staranność edytorska (estetyka, szata graficzna), staranność redakcyjna, atrakcyjność tematu, wartość poznawcza i wartość artystyczna, oryginalność, efekt indywidualnej pracy osoby lub zespołu, oddziaływanie na społeczność miasta, regionu i kraju.

Kapituła nominowała do tytułu „Legnickiej Książki Roku 2014” następujące wydawnictwa:

  • „Kto siedzi na miedzi(-y)”. Pod redakcją Jerzego Starzyńskiego. Legnica, Legnickie Centrum Kultury
  • Barbara Skoczylas-Stadnik. „Legnickie Pole. Klejnot sztuki baroku”. Legnica, Wydawnictwo Edytor
  • Elżbieta Wyszkowska-Zając. „Walory przyrodnicze zabytkowego parku miejskiego w Legnicy. The natural qualities of the historic city park In Legnica”. Legnica, Studio KZS
  • „Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy”. Pod redakcją Justyny Baron, Tomasza Stolarczyka. Legnica-Wrocław, Muzeum Miedzi
  • „Szlachta na Śląsku: średniowiecze i czasy nowożytne”. Pod redakcją Jana Harasimowicza. Dresden, Sandstein Verlag.

Uroczysty finał konkursu, podczas którego zostaną wręczone nominacje oraz ogłoszona książka-laureatka, odbędzie się 30 stycznia br. podczas Koncertu Noworocznego. Zwycięzca otrzyma tytuł oraz unikatową szklaną statuetkę z pracowni prof. Borowskiego.

Organizatorami konkursu są Muzeum Miedzi i Legnicka Biblioteka Publiczna.

UM Legnica/ii