Nowy rok szkolny 2014/2015 uroczyście zainaugurowany

Nowy rok szkolny 2014/2015 uroczyście zainaugurowany
fot. UM Legnica Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego był 1 września br. gospodarzem miejskiej inauguracji roku szkolnego w Legnicy.
istotne.pl edukacja, rok szkolny

Przybyły delegacje i poczty sztandarowe kilkudziesięciu legnickich placówek oświatowych. Obecni byli m.in.: posłowie Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska i Robert Kropiwnicki, przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Tadeuszem Krzakowskim, przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Szynalskim oraz radnymi.

Inauguracja roku szkolnego to w Legnicy od szeregu lat okazja do szczególnego nagrodzenia i uhonorowania uczniów wszystkich poziomów szkół, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. Zostają oni bowiem laureatami stypendiów Prezydenta Miasta. Tadeusz Krzakowski pogratulował uczniom, ich wychowawcom, nauczycielom i rodzicom. Wszystkim złożył najlepsze życzenia udanego, pełnego sukcesów i radości roku szkolnego.

Jednorazowe stypendia otrzymało 76 uczniów za osiągnięcia w nauce, natomiast 18 – za doskonałe wyniki w sporcie. Uczniów szkół podstawowych wyróżniono stypendiami po 400 zł, gimnazjów – po 500 zł, zaś szkół ponadgimnazjalnych – po 600 zł. Dziewięciu uzdolnionych legnickich uczniów prezydent nagrodził stypendiami całorocznymi (po 200 zł miesięcznie od września 2014 do czerwca 2015 r.), które mają także charakter pomocy socjalnej. Przeznaczona na stypendialne cele kwota wynosi w nowym roku szkolnym 53 tys. złotych.

Dodatkowo troje legnickich uczniów zostało w tym roku stypendystami Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego.

Życzenia prezydenta Legnicy na nowy rok szkolny

Drodzy uczniowie, szanowni pedagodzy i pracownicy oświaty!

Piękne, słoneczne wakacje już za nami. Rozpoczyna się czas zdobywania wiedzy i kształcenia. Czas wytężonej pracy dla całej edukacyjnej wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców. W naszym mieście to ogromna rzesza ludzi, co trzeci bowiem legniczanin blisko lub bezpośrednio związany jest ze szkolnictwem.

Pierwszy dzwonek słyszą dziś uczniowie wszystkich edukacyjnych poziomów. Bardzo wielu z nich po raz pierwszy w życiu. To najmłodsi – siedmiolatki i sześciolatki. Ufam, że szkolne społeczności przyjmą ich, jak w rodzinie, otaczając opieką i troską.

Wszystkim legnickim uczniom życzę udanego roku szkolnego. Roku radosnego, pełnego sukcesów, osiągnięć we wszystkich dziedzinach stanowiących młodzieńcze pasje. Niech Wasze zainteresowania rozwijają się coraz pełniej.

Kadrze pedagogicznej, nauczycielom i wychowawcom życzę poczucia satysfakcji i zadowolenia w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą, także realizacji oczekiwań w pełnieniu tej wyjątkowej społecznej misji.

Niech życie w szkole stanie się szkołą życia dla całej społeczności – w najbardziej pozytywnym tych słów znaczeniu.


Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy

 

UM Legnica/ii