Obradowały legnickie organizacje pozarządowe

Obradowały legnickie organizacje pozarządowe
fot. UM Legnica Dwudziestu siedmiu przedstawicieli legnickich stowarzyszeń i fundacji wzięło udział w dorocznej konferencji organizacji pozarządowych, która odbyła się 18 września br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
istotne.pl konferencja, um legnica, ngo

Zorganizował ją Urząd Miasta Legnicy wraz z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu uczestniczyła Dorota Purgal, zastępczyni prezydenta Legnicy.

Konferencję poprzedziło szkolenie dotyczące problematyki otwartych konkursów ofert na dofinansowanie wkładów własnych organizacji, które poprowadził Andrzej Stachowiak z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na kilku wybranych przykładach omówił najważniejsze z punktu widzenia organizacji aspekty ogłoszenia konkursowego. Na zakończenie odpowiadał na pytania i wątpliwości uczestników, dotyczące konkursów oraz trybu przyznawania dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednym z głównych celów konferencji było konsultowanie projektu „Programu współpracy Gminy Legnicy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”. Uczestnicy forum zaaprobowali wszystkie propozycje wypracowane przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Pozarządowcy dyskutowali ponadto m.in. o problemach lokalowych legnickich organizacji oraz o konkursach planowanych w przyszłym roku przez gminę. Spotkanie podsumował Adam Sikorski, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM, który zachęcał do wzmocnienia obopólnej, konstruktywnej współpracy miasta i organizacji pozarządowych, nie tylko w wymiarze finansowym.

UM Legnica/ii