tekst zlecony

4 sygnały świadczące o tym, że pracujesz w toksycznym środowisku

4 sygnały świadczące o tym, że pracujesz w toksycznym środowisku
fot. Krzysztof Gwizdała Opinie pracowników zwracają uwagę na dwie ważne kwestie, jedna to relacje międzyludzkie, czyli zachowania pracowników wobec siebie nawzajem, oraz stosunek przełożonych wobec pracowników.
istotne.pl 1 praca, opinia, miasto legnica

Reklama

Jak można z łatwością wywnioskować, czytając dowolne opinie o pracy pisane przez  kadrę, dotyczące ich przeżyć w wybranym zakładzie pracy, coraz więcej osób ma do czynienia z toksycznym środowiskiem pracy.

Doświadczenie Pracowników

Druga to kwestie systemowe, czyli to w jaki sposób zarządzany jest dany obiekt, jak wygląda sytuacja materialna pracowników i jak wykonywana przez nich praca ma się do wynagrodzenia.

Ostatecznie można wyróżnić następujące toksyczne zachowania.

  • Brak solidarności wobec współpracowników
  • Brak szacunku ze strony przełożonych wobec pracowników
  • Nieprawidłowe zarządzanie czasem pracy
  • Zarobki nieodpowiednie do ilości włożonej pracy

Aspekt ludzki

Jak widać wyżej, 2 z czterech wymienionych elementów dotyczą relacji między ludźmi. Ostatecznie czynnik ludzki jest w dużym stopniu zależny od tego, na jakie osoby trafimy w pracy.

Pomimo, że w dużej mierze toksyczne zachowania wśród pracowników są zależne od jednostek. Można również wytoczyć argument, że same warunki pracy w danej firmie są przyczynkiem do przejawów toksyczności wśród zainteresowanych. Złe warunki pracy, brak szans rozwoju, nienaruszalna  hierarchia w firmie, mogą prowadzić do tego, że pracownicy, którzy nie mają żadnego wpływu na swoją sytuację zawodową, wyładowują swoje frustracje na sobie nawzajem.

Opinie z zakładu pracy często wspominają o wyścigu szczurów, przejawiającym się między innymi poprzez kopanie pod sobą dołków, donoszenie na innych, obgadywanie za plecami i generalne złośliwości. Nie jest to jednak reguła, w wielu zakładach pracy pomimo takiej samej sytuacji materialnej pracowników, opinie pracowników o pracodawcach mogą się znacznie różnić w zależności od tego czy relacje w grupie są pozytywne czy negatywne.

Inna kwestią jest toksyczne zachowanie wśród przełożonych. Tutaj znacznie rzadziej można było usłyszeć pochwałę dotyczącą kierownika. Możliwe, że jest to naturalna reakcje na posiadanie jakiegokolwiek przełożonego. Niewiele osób lubi przyjmować rozkazy.

Pracownicy zwracają jednak uwagę, na szczególny brak kultury oraz całkowity brak szacunku wobec niżej postawionych pracowników firmy ze strony kierownictwa. Naturalnie również w tym wypadku nie jest to reguła i w zależności od indywidualnych cech kierownika zdarzały się również dobre opinie. Jednak można zauważyć negatywną tendencję w relacjach między przełożonymi a pracownikami.

Pomimo pozornie przyjętej maniery profesjonalizmu, która powinna wytyczać ramy relacji między pracownikami, szczególnie wśród przełożonych zdarzają przejawy nieodpowiedniego zachowania w stosunku do pracowników, często spowodowanego, prywatnymi frustracjami.

Jak widać, aspekt indywidualny może być często ściśle połączony z ogólnym systemem zarządzania panującym w firmie. Oznacza to, że problemy spowodowane systemowym brakiem szacunku wobec czasu i pracy zespołu przejawiają się  konsekwentnym pogorszeniem relacji w gronie pracowników.

Na szczęście toksyczne środowisko pracy nie jest regułą na polskim rynku. Negatywne opinie o pracodawcach owszem zdarzają się, ale są nadal w mniejszości. Wśród popularnych polskich przedsiębiorstw szczególnie dobrą opinią pracowników cieszą się takie sklepy, jak na przykład Tesco lub Empik.

Reklama