Prezydent zaprasza na konsultacje społeczne

Prezydent zaprasza na konsultacje społeczne
fot. UM Legnica Poniżej prezentujemy list prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego do mieszkańców Zakaczawia.
istotne.pl legnica, konsultacje, zakaczawie

Zapraszam Państwa do włączenia się w proces opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Legnicy na lata 2015-2020” i wzięcia udziału w warsztatach strategicznych organizowanych w dniach 5 i 6 listopada 2015 r., będących elementem procesu konsultacyjnego. Warsztaty będą służyły zdiagnozowaniu problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych występujących na obszarach kryzysowych oraz wypracowaniu wspólnej wizji rewitalizacji miasta.

Przeprowadzona diagnoza jednostek urbanistycznych miasta, pozwoliła określić stopień zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych obszarów Legnicy oraz wskazać obszary kryzysowe. Wynik badań jednoznacznie wykazał, iż obszarem, który z uwagi na wysokie nagromadzenie tych zjawisk powinien zostać objęty wsparciem w perspektywie 2014-2020, jest rejon „Zakaczawia”.

Podczas organizowanych warsztatów chcielibyśmy wspólnie z Państwem dokonać oceny problemów dotykających lokalną społeczność, zgłębić specyfikę występujących na „Zakaczawiu” zjawisk, a także wypracować wspólną wizję kompleksowych działań rewitalizacyjnych, które posłużą ożywieniu gospodarczemu i społecznemu, a przede wszystkim wpłyną na poprawę jakości życia ich mieszkańców.

Wizja działań rewitalizacyjnych wypracowana podczas spotkań konsultacyjnych będzie stanowić podstawę dla tworzenia późniejszych propozycji projektowych, które zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020.

Projekty ujęte w Lokalnym Programie Rozwoju dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020 stanowić będą podstawę do ubiegania się o środki publiczne przeznaczone na cele rewitalizacyjne, w szczególności pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Spotkania odbędą się w dniach 5 i 6 listopada 2015 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kamiennej 20A (sala gimnastyczna) w Legnicy w podziale na 2 rejony Zakaczawia

(wykaz ulic oraz mapa poglądowa zostały umieszczone na końcu zaproszenia).

Poniżej przedstawiono terminy spotkań dla poszczególnych rejonów Zakaczawia.

Nr obszaruDataGodzina rozpoczęciaGodzina zakończenia
I 5.11.2015 15.30 18.00
II 6.11.2015 15.30 18.00

Serdecznie zapraszam i liczę na Państwa zaangażowanie.
Prezydent Miasta Legnicy
Tadeusz Krzakowski

OBSZAR „ZAKACZAWIE”

Na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych obszar Zakaczawia został podzielony wzdłuż ul. Kartuskiej oraz ul. Czarnieckiego na 2 obszary.

W skład „Obszaru I” wchodzą ulice:

  • II Armii Wojska Polskiego, Bolesława Chrobrego, Stanisława Czarnieckiego (Nr 1-19c), Drukarska, Kamienna, Kartuska (Nr 1-11a) Kościelna, Jerzego Libana, Bolesława Limanowskiego, Stanisława Moniuszki, Nadbrzeżna, Mieczysława Niedziałkowskiego, Henryka Pobożnego, Rzemieślnicza, Stacyjna, Świętej Trójcy, Wały Księcia Poniatowskiego, Wrocławska (Nr 51-97).

W skład „Obszaru II” wchodzą ulice:

  • Aleja Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA, Bracka, Czarnieckiego (Nr 20-37), Cmentarna, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Kazimierza Wielkiego, Kartuska (Nr pow. 14), Konduktorska, Kwiatowa, Łąkowa, Wrocławska (Nr 94-106).
MapkaMapkafot. UM Legnica

UM Legnica/ii