12-17 października 2015 r.: Międzynarodowy Tydzień Mediacji

12-17 października 2015 r.: Międzynarodowy Tydzień Mediacji
fot. freeimages.com (ekelzarth) Od 12-17 października 2015 r. obchodzony będzie Międzynarodowy Tydzień Mediacji.
istotne.pl prokuratura, mediacja

Dniem Mediacji ogłoszono 15 października 2015 r. W związku z tym od 12 do 16 października br., w godzinach od 10.00 do 14.00, w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy rzeczniczka prasowa prok. Liliana Łukasiewicz udzielała będzie informacji i porad na temat zasad stosowania tej instytucji.

Pomocne informacje dotyczące postępowania mediacyjnego zamieszczono też na stronie internetowej legnickiej prokuratury www.legnica.po.gov.pl.

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów polegająca na porozumiewaniu się stron w obecności neutralnej osoby trzeciej. Mediacja jest próbą doprowadzenia do ugodowego, zadowalającego obie strony rozwiązania konfliktu karnego w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora. Przekazanie sprawy do mediacji może nastąpić tylko z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i podejrzanego. Strony postępowania karnego muszą zatem świadomie i dobrowolnie wyrazić zgodę na uczestniczenie w mediacji.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy/ii