Inspektor z zarzutem niewłaściwego nadzoru 590-tys. inwestycji. Może mu grozić do 5 lat więzienia

Inspektor z zarzutem niewłaściwego nadzoru 590-tys. inwestycji. Może mu grozić do 5 lat więzienia
fot. freeimages.com (ekelzarth) Prokuratura Rejonowa w Głogowie prowadzi postępowanie dotyczące niegospodarności w związku z budową ul. Henryka Głogowskiego.
istotne.pl prokuratura

Po uzyskaniu opinii biegłej z zakresu budownictwa w sprawie tej zarzut niewłaściwego nadzoru nad wykonaniem robót, przez co w majątku gminy Głogów wyrządzona została znaczna szkoda majątkowa w kwocie prawie 590 000 zł, usłyszał były inspektor nadzoru inwestorskiego 58-letni Jan W. z Legnicy.

Zawiadomienie o przestępstwie za pośrednictwem CBA złożył w tej sprawie jesienią 2014 r. jeden z głogowskich radnych. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego prokurator powołał biegłego z zakresu budownictwa w celu ustalenia, czy droga wykonana została prawidłowo.

Ze sporządzonej opinii wynika, że inwestycję realizowano zgodnie z projektem budowlanym, jednak niezgodnie z przedłożonym przedmiarem robót, umową i kosztorysem inwestorskim, albowiem nie wykonano jednej z planowanych warstw drogi – warstwy wiążącej.

Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi powołany dla inwestycji inspektor nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem było branie udziału w odbiorach poszczególnych etapów budowy i kontrola jakości wykonanych robót, sprawdzanie zastosowanych materiałów i kontrola robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor miał zapewnić inwestorowi bezpieczeństwo i pewność, że nie zostaną popełnione błędy, a budowa przebiegnie bez wad.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w marcu 2016 r. pełniący wówczas funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego Jan W. usłyszał zarzut. Ww. podejrzany jest o to, że od 10 kwietnia do 19 grudnia 2008 r., będąc obowiązany na podstawie umowy i ustawy prawo budowlane do zajmowania się sprawami majątkowymi Gminy Miejskiej Głogów, pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego nad realizacją inwestycji Urzędu Miasta w Głogowie w postaci budowy ul. Henryka Głogowskiego z odwodnieniem i oświetleniem wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego na rondo w Głogowie, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku należytego nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych, co skutkowało zatwierdzeniem faktur wystawianych przez wykonawcę odpowiadających kwotowo wykonaniu trzech warstw jezdni (podbudowy, wiążącej i ścieralnej) przewidzianych w kosztorysie inwestorskim i wykonanym przedmiarze prac, podczas gdy faktycznie wykonano tylko 2 warstwy (podbudowę i warstwę ścieralną), a to doprowadziło do wypłaty wykonawcy nienależnego wynagrodzenia za niewykonane prace w wysokości 589 207 zł i spowodowało wyrządzenie w majątku gminy znacznej szkody majątkowej.

Jan W., przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Może mu grozić do 5 lat odsiadki. Postępowanie prokuratorskie jest w toku.

Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy/ii