„Nowy Młyn w Kromnowie” – wystawa prac artystów Stowarzyszenia Nowy Młyn. Kolonia Artystyczna

„Nowy Młyn w Kromnowie” – wystawa prac artystów Stowarzyszenia Nowy Młyn. Kolonia Artystyczna
fot. InnaIna/Wikimedia Commons Karkonosze i Góry Izerskie od dawna przyciągały artystów – osiedlali się tutaj malarze, rzeźbiarze, poeci, filozofowie, ale też osoby animujące życie kulturalne w regionie. Zarówno przed wojną, tuż po wojnie, jak i teraz, w czasach nam współczesnych.
istotne.pl wystawa, artystyczna galeria izerska, kromnów

Artyści osiedlali się z dala od zgiełku cywilizacji, aby w spokoju tworzyć, być bliżej natury, bliżej siebie... Zdecydowana większość z nich to indywidualiści, którzy nigdy nie stworzyli czegoś na kształt komuny, jak wydaje się wielu postronnym obserwatorom. Każdy z nich znalazł swoje miejsce na rozległej mapie tych ziem, swój skrawek ziemi, który powoli oswajał. Podejmowali jednak trud wspólnych działań, tworząc ciekawe wydarzenia skupiające ludzi kultury i wychodzące do lokalnej społeczności.

Takie inicjatywy podejmują też dzisiaj, a wystawa jest jedną z nich.

To coroczny przegląd prac artystów należących do Stowarzyszenia Nowy Młyn. Kolonia Artystyczna z siedzibą w Szklarskiej Porębie. A plejada tych artystów jest naprawdę imponująca. Mimo że siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Szklarskiej Porębie, to jego członkowie zamieszkują wiele innych miejscowości: Przesiekę, Karpacz, Jelenią Górę czy Kopaniec. To, co zobaczymy podczas najbliższej wystawy, jest rzeczą absolutnie wyjątkową: będzie to dokładnie to, co tu i teraz tworzą mieszkający tuż obok nas artyści. To dzieła, które odzwierciedlają obecną kondycję „naszej” kolonii artystów. Gratka dla każdego!

PlakatPlakatfot. Artystyczna Galeria Izerska

Stowarzyszenie Nowy Młyn rozpoczęło działalność w 2005 roku w domu Carla i Gerharta Hauptmannów. Powstało ze wspólnej inicjatywy artystów mieszkających w Szklarskiej Porębie, Kopańcu, Przesiece i Jeleniej Górze. Działalność tej grupy skupia się na promocji twórców zamieszkujących Karkonosze, Góry Izerskie i Kotlinę Jeleniogórską, ale także wspiera rozwój turystyki kulturowej i tworzy silną grupę osób, które chcą współdecydować o losach miejsc, w których żyją.

Swoją nazwą stowarzyszenie nawiązuje do Młyna Świętego Łukasza, tradycyjnej siedziby Stowarzyszenia Artystycznego Twórców św. Łukasza w Szklarskiej Porębie, działającego tu w latach 20. i 30. XX wieku, podkreślając niejako kontynuację działań.

Wernisaż wystawy: 15 listopada 2014 r., godz. 17:00
Artystyczna Galeria Izerska, Kromnów 47 B.

Artystyczna Galeria Izerska/ii