Zgłoś swój pomysł na Jelenią Górę!

Zgłoś swój pomysł na Jelenią Górę!
fot. Krzysztof Gwizdała Trwa zgłaszanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Do zagospodarowania jest 1,5 mln zł. Projekty i zadania do realizacji w ramach budżetu można zgłaszać do 14 września br. Wystarczy wypełnić specjalny druk.
istotne.pl inwestycja, um jelenia góra

Zgłoszone do tej pory wnioski dotyczą: estetyki miasta, napraw i modernizacji dróg lokalnych, budowy sygnalizacji świetlnych, poprawy bazy w placówkach kultury i jeleniogórskich szkołach.

Budżet obywatelski stopniowo wchodzi w mechanizmy funkcjonowania jeleniogórskiego samorządu. Na początek kilka informacji. Po pierwsze, partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Po drugie, dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy miasta mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Po trzecie, władze Jeleniej Góry pewną część budżetu oddają do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze, poprzez: uczestniczenie w określaniu najpilniejszych wydatków, składanie własnych propozycji, a co za tym idzie – większą rolę w kontroli wydatków publicznych.

W odróżnieniu od konsultacji społecznych, w przypadku modelu zaproponowanego przez prezydenta Jeleniej Góry, decyzje podjęte przez jeleniogórzan staną się dla niego wiążące. Stopniowe i ostrożne podchodzenie do budżetu obywatelskiego w ostatnich latach wynika z odpowiedzialności za zrównoważony rozwój miasta, a przede wszystkim – chęci uniknięcia błędów, jakie popełniły inne samorządy. Najważniejsze pozostaje jednak niezmienne: umożliwienie mieszkańcom zabrania głosu w istotnych dla nich sprawach.

Podstawowe zasady Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok:

  1. do wykorzystania jeleniogórzan jest 1,5 mln. zł
  2. projekty, zadania dotyczą całego miasta. Propozycje mogą mieć charakter twardy i miękki, tzn. zgłaszać można na przykład remont drogi, ulicy lub organizację festiwalu, wernisażu itp.
  3. po weryfikacji formalnej i uzyskaniu rekomendacji Społecznej Komisji Opiniującej zgłoszone przez mieszkańców projekty poddane zostaną powszechnemu głosowaniu. Wszyscy pełnoletni Jeleniogórzanie oraz studenci i uczniowie (mający 18 lat i więcej), którzy nie są mieszkańcami Jeleniej Góry, ale tutaj studiują i uczą się, będą mogli w dniach od 29 września do 12 października, oddać swój głos na zgłoszone projekty
  4. wszystkie zwycięskie projekty ujęte zostaną przez prezydenta miasta w przedstawianym do przyjęcia przez Radę Miejską budżecie Jeleniej Góry na 2015 rok.

Prezydent, zgłaszając propozycję Budżetu Obywatelskiego, zakłada poszerzenie możliwości wywierania wpływu na zmiany w Jeleniej Górze przez samych mieszkańców. Działania wokół budżetu mogą stać się podstawą pod budowę świadomości obywatelskiej i kapitału społecznego Jeleniej Góry. A o to przecież w procesie tworzenia mechanizmów budżetu chodzi.

Do 14 września br. – terminu zgłaszania projektów i zadań do Budżetu Obywatelskiego, zostało niewiele czasu. Chcących podjąć się zadania, zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami, a następnie do wejścia w projekt.

UM Jelenia Góra/ii