Hospicjum domowe w praktyce. Na jaką pomoc można liczyć w ramach NFZ?

Hospicjum domowe w praktyce. Na jaką pomoc można liczyć w ramach NFZ?
fot. hospicjumbedkowo.pl Hospicjum domowe to jedno ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne dla osób chorujących na przewlekłe, nieuleczalne, postępujące i utrudniające normalne funkcjonowanie choroby. Opiekę paliatywną w warunkach domowych można uzyskać w hospicjach dolnośląskich po zakończeniu leczenia przyczynowego.
istotne.pl zdrowie, opieka

Podstawą do starania się o dostęp do niej jest skierowanie od lekarza prowadzącego do konkretnego ośrodka medycyny paliatywnej i hospicyjnej oraz brak przeciwwskazań do pozostania przez pacjenta w domu. Zanim porozmawiamy z lekarzem o określonej placówce warto wiedzieć, jakie wsparcie może zaoferować nam w takiej sytuacji NFZ.

Hospicja pod Wrocławiem mają obowiązek zapewnić swoim podopiecznym szereg świadczeń medycznych.

Decyzja o pozostawieniu bliskiej osoby w domu zawsze wpływa na organizację życia rodzinnego w terminalnej fazie choroby. Bez profesjonalnego wsparcia w wielu przypadkach byłoby to niemożliwe. Hospicjum domowe jest jednak najlepszą opcją, pozwalającą na spędzenie ostatnich miesięcy życia w znajomym otoczeniu. Z tego względu hospicja pod Wrocławiem realizują wiele świadczeń zdalnie. 

Pośród nich można wymienić:

  • porady lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu,
  • wizyty pielęgniarki co najmniej 2 razy w tygodniu,
  • wizyty i porady pozostałego personelu w zależności od wskazań lekarza.

Warto zaznaczyć, że dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lekarza i pielęgniarkę jest całodobowy. Rodzina pacjenta dysponuje numerem telefonu, pod który mogą zadzwonić w razie konieczności, co gwarantuje nieprzerwaną opiekę medyczną nad chorym i szybką reakcję w razie trudności. Wszelkie wizyty odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z pacjentem lub osobami sprawującymi nad nim opiekę.

Pod sformułowaniem “pozostały personel” rozumie się takie osoby jak rehabilitant i psycholog, którzy odgrywają ogromną rolę w opiece paliatywnej. Dzięki rehabilitacji możliwe jest zachowanie chorego w jak najwyższej sprawności, co pozwala mu podejmować aktywność mimo postępującej choroby. Rehabilitacja może także zapobiegać bólom spowodowanym przez ograniczenia ruchowe. Z kolei psycholog obejmuje zwykle swoją opieką nie tylko chorego, ale i całą jego rodzinę. W najlepszych hospicjach pomoc psychologiczna nie ustaje także podczas żałoby, co pozytywnie wpływa na proces radzenia sobie z trudnymi emocjami towarzyszącymi śmierci bliskiej osoby.

W hospicjum dolnośląskim można także wypożyczyć sprzęt do wentylacji domowej i żywienia dojelitowego.

Współpracując z odpowiednim ośrodkiem w ramach hospicjum domowego można także uzyskać dostęp do specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do wspomagania oddychania. Sprzęt zostaje dostarczony do miejsca przebywania chorego nieodpłatnie. Pierwsze użycie jest przeprowadzane pod okiem pielęgniarki, która w przystępny sposób objaśni podstawowe zasady wentylacji domowej i higieny, jaka musi jej towarzyszyć.  

Przy pomocy hospicjum możliwe jest także żywienie w domach przy użyciu specjalistycznych preparatów. W ten sposób można zapewnić profesjonalną opiekę osobom chorym, które w innym przypadku musiałyby być poddane opiece hospicyjnej w warunkach stacjonarnych.

tekst zlecony