Oszukiwali przy sprzedaży sprowadzanych aut, mają teraz proces

Sąd Rejonowy
fot. Krzysztof Gwizdała Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko czterem członkom grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych przy sprzedaży pojazdów sprowadzanych z zagranicy.
istotne.pl 1 oszustwo, sąd, miasto jelenia góra

Reklama

Grupa zajmowała się sprowadzaniem z terenu Niemiec samochodów osobowych i wprowadzaniem ich na polski rynek bez odprowadzania podatku VAT, a także zaniżaniem należnego podatku akcyzowego, powodując straty Skarbu Państwa w łącznej kwocie przekraczającej jeden milion złotych.

Sprawcy to mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic w wieku od 26 do 46 lat.

Z ustaleń śledztwa wynika, że na polecenie założyciela i kierującego grupą przestępczą Łukasza J., pozostali oskarżeni dokonywali za pośrednictwem Internetu zakupu na terenie Niemiec samochodów osobowych. W czasie transakcji deklarowali kontrahentom, że podatek VAT zostanie odprowadzony na terenie Polski.

Po przewiezieniu pojazdów do kraju, w celu uniknięcia płatności podatku VAT, nie ujawniali właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu opodatkowania. Podejrzani, działając jako właściciele kilku firm, tworzyli dokumentację pozorującą nabycie pojazdów przez osoby oraz podmioty, które w rzeczywistości ich nie zakupywały, a następnie ich zbycie innym osobom i podmiotom. Ostatecznie pojazdy te zbywano na rzecz osób trzecich, nie uczestniczących w przestępstwie.

W ten sposób w okresie 2015 i 2016 roku dokonano transakcji dotyczących kilkudziesięciu pojazdów wysokiej klasy, powodując uszczuplenie podatku VAT w łącznej kwocie nie mniejszej niż 822.538,86 zł oraz uszczuplenie podatku akcyzowego w łącznej kwocie nie mniejszej niż 230.287,00zł, w sumie 1 052 825,86 zł. Oskarżonym zarzucono łącznie popełnienie 73 przestępstw, w tym założenia, kierowania i udziału w grupie przestępczej, przestępstwa skarbowe oraz czyny przeciwko wiarygodności dokumentów.

Kierujący grupą Łukasz J. został w śledztwie zatrzymany i tymczasowo aresztowany na wniosek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego, a także zakazu prowadzenia podobnego rodzaju działalności gospodarczej. Łukasz J. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów, pozostali oskarżeni przyznali się do popełnienia przestępstw zarzuconych przez Prokuraturę i złożyli wyjaśnienia w sprawie.

Wszyscy sprawcy byli już karani sądownie za przestępstwa różnego rodzaju. Zarzucone Łukaszowi J. przestępstwa, w tym założenie i kierowanie grupą przestępczą, zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10. Pozostałym sprawcom za udział w grupie przestępczej i inne przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności  w wymiarze do 5 lat.

Reklama