Jeleniogórscy strażnicy-ratownicy

Jeleniogórscy strażnicy-ratownicy
fot. SM Jelenia Góra Od 17 kwietnia Straż Miejska w Jeleniej Górze ma w swoich szeregach strażników-ratowników.
istotne.pl sm jelenia góra

9 funkcjonariuszy SM wzięło udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zorganizowanym przez firmę Divemed z Jeleniej Góry. Po kilkudziesięciu godzinach zajęć teoretycznych i praktycznych stanęli przed komisją egzaminacyjną.

Głównym założeniem tego typu kursów jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, a w szczególności – do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Wszyscy strażnicy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny oraz uzyskali tytuł ratownika, który potwierdza nabytą wiedzę i umiejętności niezbędne do niesienia pomocy poszkodowanym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Strażnicy-ratownicy, po uzupełnieniu wyposażenia radiowozów o podstawowy sprzęt medyczny, będą mogli nieść pomoc mieszkańcom miasta na wyższym poziomie niż dotychczas.

Jeleniogórscy strażnicy-ratownicyJeleniogórscy strażnicy-ratownicyfot. SM Jelenia Góra

SM Jelenia Góra/ii