Mapa bezpieczeństwa. Debata na temat systemowej oceny zagrożeń w regionie jeleniogórskim

Mapa bezpieczeństwa. Debata na temat systemowej oceny zagrożeń w regionie jeleniogórskim
fot. KMP Jelenia Góra 10 lutego w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych, poświęcone jeleniogórskiej mapie bezpieczeństwa, będącej elementem krajowego systemu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.
istotne.pl policja, debata

Stworzenie map pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń w regionie. Będą one istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego niezwykle ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Zauważyć należy, że nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem obywateli, obok policji, czuwa również szereg innych służb i inspekcji.

Debata na temat systemowej oceny zagrożeń w regionieDebata na temat systemowej oceny zagrożeń w regioniefot. KMP Jelenia Góra
Debata na temat systemowej oceny zagrożeń w regionieDebata na temat systemowej oceny zagrożeń w regioniefot. KMP Jelenia Góra

Dlatego do udziału w debacie, którą poprowadził komendant miejski policji insp. Zbigniew Markowski, zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele samorządu jeleniogórskiego, wójtowie i burmistrzowie z powiatu jeleniogórskiego, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, lokalnych stowarzyszeń, straży miejskiej, pożarnej, inspekcji transportu drogowego, straży ochrony kolei, a także przedstawiciele lasów państwowych oraz innych instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służącym aktywizacji społeczności lokalnych. Wspomniane spotkanie to pierwszy etap obejmujący konsultacje między instytucjami współodpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Jeleniej Górze i na terenie powiatu jeleniogórskiego. Kolejny etap będzie dotyczył spotkań z samorządami gmin i miast oraz ze społecznością lokalną. To właśnie opinie społeczne będą miały duży wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa oraz kontaktu z mieszkańcami. Po konsultacji z wójtami i burmistrzami komendanci komisariatów przedstawią harmonogramy spotkań z mieszkańcami.

Rozpoczynając debatę, insp. Zbigniew Markowski podkreślił ważną rolę konsultacji społecznych i dyskusji w zakresie opracowania, ewaluacji oraz wykorzystania mapy zagrożeń na danym terenie. Istotne są też dotychczasowe doświadczenia i stosowane rozwiązaniami w różnych instytucjach. W trakcie spotkania naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze podinsp. Tomasz Szczurowski przedstawił szczegóły założeń wdrożenia krajowego systemu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Podczas debaty podkreślano m.in. współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Aktywizacja podmiotów pozapolicyjnych, działających w zakresie zapobiegania przestępczości, wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje, a także społeczność lokalną. Powinna ona również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku np. z organizacją różnego rodzaju wydarzeń.

KMP Jelenia Góra/ii