Odbyła się konferencja poświęcona prawom człowieka

Odbyła się konferencja poświęcona prawom człowieka
fot. Gerard Augustyn Nad konferencją "Godność i prawa człowieka" honorowy patronat objął Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski. Serwis Boleslawiec.org był patronem medialnym wydarzenia.
istotne.pl konkurs, konferencja, wykład, prawo, pck bolesławiec, powiat bolesławiecki

Konferencja "Godność i prawa człowieka" odbyła się 7 września w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Było to pierwsze spotkanie poświęcone tego typu zagadnieniom na terenie powiatu bolesławieckiego. Głównymi organizatorami wydarzenia byli Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu wraz z dwiema wrocławskimi uczelniami: Dolnośląską Szkołą Wyższą Edukacji TWP oraz Dolnośląską Wyższą Szkołą Służb Publicznych "Asesor". Honorowy patronat nad konferencją sprawowali Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski i Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski. Portal Boleslawiec.org był patronem medialnym spotkania.

Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego jest jednym z zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Dlatego też głównym celem piątkowego spotkania było budowanie świadomości społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży szkół średnich. Lejtmotywem zaś konferencji – cytat: "Nauczyłam się zauważać człowieka w każdym, nawet w swoim wrogu".

Anna Śledzińska i 5 z 12 sprawiedliwychAnna Śledzińska i 5 z 12 sprawiedliwychfot. Gerard Augustyn

Kwestię czterech fundamentalnych praw przysługującym ludziom (prawa do życia, wolności słowa, zakazu dyskryminacji i prawa do prywatności – ochrony korespondencji) w wykładzie "Sztafeta z Prawami Człowieka" poruszyła dr Anna Śledzińska z Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "Asesor". Badaczka zaznaczyła, że normy te są swoistą bronią, która ogranicza wolę większości, tak by wola ta nie stała się absolutną. W prelekcji czynnie wzięło udział 12 osób, które zostały wybrane spośród słuchaczy. 12 sprawiedliwych opowiadało się za lub przeciw kontrowersyjnym przypadkom łamania wspomnianych fundamentalnych praw. Decyzje młodych ludzi zazwyczaj były zgodne z wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Krzysztof Kubiak podczas wykładuKrzysztof Kubiak podczas wykładufot. Gerard Augustyn

Genezę i stan obecny międzynarodowego prawa humanitarnego przybliżył prof. Krzysztof Kubiak z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP. Profesor omówił przyczyny powstania organizacji czerwonokrzyskiej. Opowiedział także o genezie samego symbolu PCK i jego licznych mutacji. Zaznaczył, że zbrodnią naszych czasów jest to, iż w wojnie mogą walczyć nawet dzieci (niektóre karabiny ważą tylko 3 kg). Część wykładu Krzysztof Kubiak poświęcił historii radykalnego łamania praw człowieka (począwszy od hitlerowskich Niemiec i sowieckiego komunizmu aż po przykłady współczesne – Tybet czy Strefę Gazy).

Bartosz Kokoszka podczas wykładuBartosz Kokoszka podczas wykładufot. Gerard Augustyn

Część wykładową zamknął Bartosz Kokoszka, p.o. kierownika Działu Promocji Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, który opowiedział zarówno o początkach, jak i o współczesności Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Kokoszka omówił 7 naczelnych zasad, jakimi kierują się wolontariusze organizacji. Przybliżył też strukturę PCK.

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznejPokaz pierwszej pomocy przedmedycznejfot. Gerard Augustyn

Po cyklu wykładów Grupa Ratownictwa PCK w Bolesławcu zaprezentowała pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym wzięli udział również uczestnicy konferencji. Wydarzenie zakończyło rozstrzygnięcie konkursu z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego i wręczenie nagród laureatom.

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu prawa humanitarnegoRozstrzygnięcie konkursu z zakresu prawa humanitarnegofot. Marcin Zabawa
Organizatorzy konferencji przyznają nagodę w konkursieOrganizatorzy konferencji przyznają nagodę w konkursiefot. Marcin Zabawa

"Warto organizować takie konferencje, by młodzież mogła poznać, jakie ma prawa i jak należy przestrzegać prawa humanitarnego" powiedział portalowi Boleslawiec.org Adam Fornal, prezes bolesławieckiego PCK. "Nie ukrywam, że liczymy na to, iż dzięki temu wydarzeniu zwiększy sie liczba naszych wolontariuszy. Jest ich dużo, ale cały czas otwarci jesteśmy na to, by było ich jeszcze więcej" dodał prezes.

Podobnego zdania był starosta Cezary Przybylski. "Konferencja to cenna inicjatywa lokalna" zaznaczył starosta. "Zagadnienia dotyczące godności i praw człowieka zostały przedstawione w przystępny sposób. Jest to zasługa wykładowców, którzy potrafili nawiązać bezpośredni kontakt ze słuchaczami" dodał polityk.

Organizatorzy i przedstawiciele uczelni zapowiadają kolejne spotkania, które mają być poświęcone różnym problemom współczesności. "Mam nadzieję, że to się uda" powiedział Cezary Przybylski.

(informacja i zdjęcia MZ/GA)