Ślubowanie młodych rzemieślników

Ślubowanie młodych rzemieślników
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Młodzież nic cierpi sztampy i celebry, tym większy sukces odniósł CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Bolesławcu i Starszy Cechu EUGENIUSZ STACHOWSKI, organizując ciekawą i udaną uroczystość ŚLUBOWANIA UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS szkół zawodowych przygotowujących przyszłych adeptów rzemiosła. Sala klubowa ZCh "Wizów" z trudem zmieściła 120 młodych ludzi, ich wychowawców-nauczycieli i mistrzów oraz licznych gości, wśród nich Wiceprezydenta Władysława ZUZIAKA, członków Zarządu Miasta Stanisława ANDRUSIECZKO i Pawła Śliwko, Wójta Gminy Kazimierza GAWRONA i radną-przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury w gminie p. Urszulę RUG. Nie dopisali goście z jeleniogórskiego Kuratorium, a szkoda. Na medal spisali się sponsorzy rzemieślniczej młodzieży, panowie Sławomir KRUK i Ryszard KULIŃSKI, zapewniając obecnym słodki poczęstunek.
Po wystąpieniu Starszego Cechu E. STACHOWSKIEGO i P. ŚLIWKA odbył się wzruszający ceremoniał ślubowania i wręczenia symbolicznych dyplomów, akt pasowania na ucznia rzemiosła. Doskonale układa się zwłaszcza współpraca z Zespołem Szkół Han-dlowych przy ul. Zgorzeleckiej, skromniej z innymi placówkami oświatowymi, ale w sumie Bolesławiec ma dobre wieloletnie tradycje w tym zakresie. W przyszłości młodzi na miejscu otrzymają po ukończeniu nauki i praktyki dyplomy czeladników i mistrzów, co świadczy o randze miejscowych fachowców z branż rzemieślniczych. Niespodzianką wieczoru był niezapowiedziany występ świetnego Zespołu Pieśni i Tańca "Bolesławiec" pod kierunkiem p. ELŻBIETY THOR. Jeszcze występ estradowy starszych kolegów szkolnych i dyskoteka. Emocji i doznań pod dostatkiem...
Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu ogłosiła z okazji swojego 50-lecia – poprzez Cechy – konkurs wiedzy o rzemiośle I Ziemiach Zachodnich dla młodzieży. Finaliści wyjadą na wycieczkę do Francji, jest więc o co rywalizować w kręgu rówieśników.