Drogi Jubilacie

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

Ziemia bolesławiecka, z jej bogatą przeszłością historyczną oraz dynamicznym rozwojem społeczno-gospodarczym i osiągnięciami w dziedzinie kultury, godna jest uwiecznienia i udokumentowania.
Rozpoczęcie w 1992r. działalności edytorskiej przez redakcję "Głosu Bolesławca" stało się dobrą okazją do systematycznego prezentowania licznych inicjatyw podejmowanych przez władze samorządowe na rzecz rozwoju Bolesławca i okolicznych miejscowości.
Pismo wydawane przez Towarzystwo Miłośników Bolesławca udostępniało swe życzliwe łamy mieszkańcom ziemi bolesławieckiej, stanowiąc forum dla tych wszystkich, którym nieobojętna była i jest troska o przyszłość miasta i gminy. Celem pisma było i jest prezentowanie bogatej historii regionu, rejestrowanie bieżących wydarzeń, kultywowanie tradycji mieszkańców oraz umożliwienie wymiany poglądów przez czytelników.
Znamiennym jest to, że "Głos Bolesławca" nie był nigdy czasopismem zakładającym realizację jakichkolwiek celów politycznych, w związku z czym czytany był chętnie przez ludzi różnych przekonań, reprezentujących wszystkie zawody i grupy wiekowe. Pismo to stało się swoistą kroniką miasta i gminy Bolesławiec, aby z czasem powiększyć krąg swego oddziaływania o sąsiadujące gminy: Nowogrodziec i Osiecznicę.
Wśród bogatej i różnorodnej tematyki czasopisma znalazło się również miejsce do prezentacji osiągnięć i problemów, z jakimi boryka się gmina wiejska Bolesławiec. Wieloletnia, owocna współpraca z Waszą Redakcją pozwoliła nam na zaprezentowanie, za pośrednictwem "Głosu", przedsięwzięć realizowanych dla dobra mieszkańców wsi oraz podzielenie się z czytelnikami zarówno naszymi sukcesami jak i niepowodzeniami. Staraliśmy się przybliżyć tematykę gminną wszystkim zainteresowanym, co uznajemy za nasz wspólny sukces. Na łamach pisma znalazło się miejsce na ukazanie zarówno codziennych problemów naszej gminy, jak i prezentację dalekosiężnych, wieloletnich planów i programów rozwoju społeczno-gospodarczego naszych wsi. Za pośrednictwem Waszego pisma udało się nam pokazać dokonania kulturalne mieszkańców, głównie młodzieży szkolnej oraz przedstawić sympatyczne relacje i wspomnienia dzieci uczestniczących w koloniach i obozach organizowanych przez gminę w ramach letniego wypoczynku.
Redakcja "Głosu Bolesławca" patronowała i angażowała się w organizację wielu cennych akcji charytatywnych, które pozostawiły trwałe i wymierne efekty, zyskując tym samym ogromną wdzięczność mieszkańców. Jesteśmy dumni z tego, że i my, wspierając finansowo podejmowane przez Was inicjatywy, przyczyniliśmy się do pomyślnego przebiegu i zakończenia akcji zakupu ambulansu, usg serca oraz laparoskopu.
W imieniu Rady i Zarządu Gminy Bolesławiec oraz własnym pragnę złożyć serdeczne gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu 5-lecia "Głosu Bolesławca". Składając jubileuszowe gratulacje, pragniemy podziękować wszystkim pracownikom Redakcji za ogromny trud, zapał, wytrwałość i zaangażowanie wniesione w edycję Waszego miesięcznika, popularyzację ziemi bolesławieckiej oraz jej problemów.

Reklama