Panta rhei

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

Pracę w nadzorze szkół rozpoczęłam w Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze w roku ogłoszenia ustawy o systemie oświaty (1991 r.) i po przejściu na zasadzie porozumienia między zakładami do pracy w Urzędzie Miasta Bolesławiec, kontynuowałam w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych do 28 lutego br.
Ponieważ jest to bardzo ważna granica w moim życiu, chcę właśnie na łamach czasopisma prezentującego w przeszłości często moje artykuły z zakresu spraw oświatowych, podziękować tym wszystkim, z którymi miałam satysfakcję współpracować w transformacji naszej oświaty.
Szczególnie dziękuję panu Kuratorowi Oświaty w Jeleniej Górze mgr. inż. Andzrejowi Szustakowi za organizację spotkań nt. przejmowania przez gminy prowadzenia szkół podstawowych oraz pani mgr Janinie Rymanowskiej – st. wizytatorowi Kuratorium Oświaty (Delegatura w Lubaniu) za zaangażowanie w sprawę przekazywania składników majątkowych bolesławieckich szkół w skład mienia komunalnego.
Dziękuję także Naczelnikom i Pracownikom Urzędu Miasta Bolesławiec (tj. Wydziału Gospodarki Gruntami i Wydziału Finansowo-Budżetowego), dzięki których kompetencjom, kulturze pracy sprawnie przebiegała komunalizacja mienia szkół podstawowych.
Pragnę wyjątkowo podziękować Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ogólnego i Opieki Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze – panu dr. Henrykowi Gradkowskiemu za życzliwość i oddanie sprawom oświaty, a także pani mgr Danucie Hołod – st. wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Jelenie Górze (Delegatura w Lubaniu), która wielokrotnie dała się poznać jako wyjątkowo fachowiec służący swą wiedzą i doświadczeniem w nadzorowanych bolesławieckich placówkach wychowania przedszkolnego.
Przekazuję słowa podziękowania również Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej (poprzedniej i obecnej kadencji). Przy okazji chciałam podkreślić, że organizacja remontów w szkołach podstawowych w 1994r. na ponad 2 miliardy starych zł. miała miejsce przy szczególnym osobistym zaangażowaniu ówczesnego przewodniczącego Komisji – pana mgr. Bogusława Judy.
Pracownikom urzędów ościennych gmin dziękuję za wymianę doświadczeń dotyczących prowadzenia szkół.
Rzecznikowi Praw Dziecka – pani Jadwidze Bobek dziękuję za pełną serca i poświęcenia działalność na rzecz dzieci.
Specjalne słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem dyrektora – pani mgr Stanisławy Szlenzak i Pracowników placówki szczególnie zasłużonej dla naszej oświaty, jaką jest Zespół Szkół Specjalnych w Bolesławcu.
Korzystając z okazji w związku ze zbliżającymi się milowymi krokami zmianami (określanymi jako "przewrót kopernikański") w polskich szkołach w zakresie programów, planów nauczania oraz systemu oceniania, życzę kadrze pedagogicznej, dzieciom i młodzieży samych sukcesów, a ponadto Koleżankom i Kolegom, by nadchodzące zmiany miały także wymierny efekt w postaci płac nauczycielskich.
Pracownikom jednostek kultury i kultury fizycznej oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym dziękuję za współpracę i życzę, aby wychowali człowieka – świadomego współtwórcę swojego zdrowia oraz budowali społeczeństwo upodmiotowione, zdolne kreować oblicze rzeczywistości.
Dziękuję bolesławieckim mass mediom: "Głosowi Bolesławca" i "Samorządowej Telewizji Lokalnej Bolesławiec" za współpracę w upowszechnianiu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół w zakresie edukacji środowiskowej.
Wszystkim zaś uczestnikom spotkań ekologicznych w Urzędzie Miasta Bolesławiec oraz panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bolesławiec mgr. inż. Jerzemu Wisławskiemu i Straży Ochrony Przyrody przy Komendzie Hufca ZHP Bolesławiec życzę dalszych sukcesów w popularyzowaniu zdrowego stylu życia oraz ochrony przyrody.
Na zakończenie – wszystkim osobom, z którymi przyszło mi współpracować dla dobra naszej oświaty, życzę dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku
Zastępca Naczelnika
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Bolesławiec
mgr Anna Staszak

Reklama