Zdobyliśmy nagrodę Wojewody Jeleniogórskiego

Zdobyliśmy nagrodę Wojewody Jeleniogórskiego
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Możemy z satysfakcją odnotować kolejny pozalokalny sukces :
"Głos Bolesławca" – obok "Przeglądu Lubańskiego" i lubomierskich "Samych Swoich" w dorocznym konkursie "Nasz udział w nowo­czesności" uzyskał jedną z nagród ufundowanych przez Wojewodę Jeleniogórskiego. Z zewnątrz łatwiej jakoś dostrzec pożyteczne działanie na rzecz środowiska, niż w samym centrum lokalnych wydarzeń, zwłaszcza przy niechęci i prymitywnej wrogości konkurencyjnych mass mediów ... Żeby nie popaść w megalomanię i samochwalstwo – zacytujemy opinię na ten temat wyrażoną na łamach "Gazety Jeleniogórskiej" przez red. Cezarego Wiklika, eksperta w sprawach dzien­nikarstwa / artykuł: " Mała prasa – duża sprawa "/. W zamku Czocha koło Leśnej odbyło się podsumowanie konkursu "Nasz udział w nowo­czesności", w którym wzięły udział redakcje czasopism lokalnych z terenu Dolnego i części Górnego Śląska oraz Opolszczyzny. Składowi jury przewodniczyła Krystyna Sorbian-Goral z Poznania, która sprawami czasopiśmien­nictwa lokalnego zajmuje się od dawna, a w skład zespołu oceniającego wchodzili specja­liści z różnych dziedzin, m.in. doc. dr. Jan Załubski z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickie­wicza w Poznaniu, dr. Marek Jachimowski i dr. Marek Gierula z Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciel naszej redakcji.
W ocenie /... / "skupiono się – na co wskazywał temat konkursu – na stopniu zaangażowania gazety w promocji postępu społecznego, gospodarczego i kulturalnego na swoim terenie oraz "obecności" problematyki lokalnej, zarówno w sferze publicystyki, jak i informacji. /.../ Na konkurs napłynęły materiały z 53 redakcji".
Cóż – sukces dodaje skrzydeł, zatem będziemy kontynuować rozpoczęte przed laty dzieło. Obchodzimy właśnie skromny jubileusz 4-lecia wydawania naszego pisma. Przypomnij­my, że pierwszy numer "Głosu Bolesławca" ukazał się 3 maja 1992 r. Dużo się od tego czasu zmieniło w skali makro i życiu lokalnej społeczności. Najgorsze mamy za sobą: okrzepliśmy jako zespół redakcyjny, rozszerzyliśmy zasięg terytorialny na gminy Nowogrodziec i Osiecznica, przekształcamy się w pismo Ziemi Bolesławieckiej, mamy swój profil, styl i charakter, tacy też pozostaniemy w służbie dla lokalnej wspólnoty. Nie zaj­mujemy się wielką polityką nie reprezentujemy żadnej opcji, pozostajemy niezależni. Nas interesują ważne sprawy "małej Ojczyzny", zgodne budowanie samorządowej demokracji, współpraca i consensus zgodnie z zasadami pluralizmu. Nas nie rażą odmienne od naszych poglądy, ważymy jedynie argumenty racjo­nalne, zdroworozsądkowe. Tym bardziej cieszy uznanie obiektywnego jury konkursu, które dostrzegło pożyteczną działalność na rzecz postępu w naszych skromnych społecznych poczynaniach.