"Bo przedszkole uczy, bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas..."

fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bolesławcu przy ul. M. Brody w listopadzie ubiegłego roku obcho­dziło jubileusz 40. lecia. Dyrektor Przedszkola – p. Krystyna Gewartowska w okolicznościowym przemówieniu nawiązała do wydarzeń sprzed 40 lat, kiedy to z inicjatywy p. Teresy Jarosz (późniejsza pier­wsza kierowniczka przedszkola) doszło do uroczystego otwarcia w budynku stanowiącym obiekt zabytkowy z końca XIX wieku – placówki przedszkolnej.
W minionym okresie przedszkole prowadziło ożywioną współpracę w zakresie wymiany programów wychowania przedszkolnego oraz metod pracy z bliźniaczą placówką w Pirnie (RFN).
Nadanie imienia placówce to doniosła uroczystość i wydarzenie, które zawsze poprzedzone jest ogromem pracy. Pani Jadwiga Biała – dyrektor przed­szkola wspólnie z personelem pokonała wszelkie trudności i 5 czerwca 1985 r. przedszkole otrzymało imię Marii Konopnickiej.
Mijały lata, zmieniały się warunki pracy personelu oraz pobytu dzieci w przedszkolu, była w tym zasługa także zakładu opiekuńczego – Nadleśnictwa Bolesławiec, które z okazji jubileuszu podarowało przedszkolakom upominek umożli­wiający realizację wielu zadań wychowawczych z zakresu ekologii. Jubileusz to wyjątkowa okazja do spotkań i wspomnień – tak było i tym razem, zwłaszcza, że odwiedził przedszkole były inspektor oświaty i wychowania pan Jarosław Cichański oraz byli pracownicy z paniami dyrektor: Anastazją Sulik i Elżbietą Buczkowską.
Dawni gospodarze placówki mogli się przekonać, że następcy pomnażają ich dorobek zarówno w sferze materialnej, jak i oświatowej. Goście podziwiali prace plastyczne dzieci wykonane różnorodną techniką o tematyce nawiązującej do treści utworów patronki przedszkola oraz występy artystyczne. Zaprezentowany przez przedszkolaków program był wyjątkowo różnorodny. Dzieci tańczyły poloneza, krakowiaka (w regionalnych strojach), śpiewały, recytowały, a także przedstawiały scenki tematycznie związane z treścią utworów Marii Konopnickiej.
Obecna na uroczystości p. mgr Danuta Hołd – st. wiz. KOS z Jeleniej Góry (znana z wyjątkowego zaangażowania w sprawy wychowania przedszkolnego) obdarowując dzieci słodyczami podkreśliła, iż osiągnięcie tak wysokiego poziomu prac pla­stycznych oraz programu artystycznego było możliwe dzięki systematycznej pracy prowadzonej w przedszkolu. Zdanie pani Wizytator w powyższej sprawie podzielił Wiceprezydent Miasta p. Jan Jasiukiewicz, który swoją obecnością zaszczycił uroczystość, przynosząc w darze prezent wyjątkowy, przydatny w pracy wychowawczej i dydaktycznej, użyteczny dla wszy­stkich grup wiekowych.
Wychowankowie zaszczepione w przedszkolu wartości estetyczne rozwijają w Młodzieżowym Domu Kultury i Państwowej Szkole Mu­zycznej w Bolesławcu – z tymi pla­cówkami przedszkole współpracuje, tym samym utrzymuje łączność z dawnymi wychowankami.
Dzieci nie tylko dostarczyły gościom przeżyć artystycznych, lecz także obdarowały ich szczególnymi prezen­tami, bo wykonanymi własnoręcznie.
Wyjątkowo jubileuszową pamiątką pozostanie, jak na Bolesławiec przystało, okolicznościowa ceramika z widokiem budynku przedszkola, wykonana na podstawie projektu pracowników przedszkola przez p. Danutę Śliwińską, która jednocześnie była sponsorem – serdecznie Jej za to dziękujemy. Pani Zofia Roman - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta po obejrzeniu programu artystycznego, wystawy prac dzieci oraz okolicznościowego wystroju przed­szkola, wyraziła podziw dla umie­jętności i talentu przedszkolaków. Na zakończenie dodam, że w rozmowie Pani Dyrektor Przedszkola podkreślała, że udana impreza to efekt wspólnej, systematycznej pracy wszystkich pracowników przedszkola i jego sprzymierzeńców.