Komunikat Polityczny

Komunikat Polityczny
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W dniu 18 listopada 1993 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Miejskiego UNII DEMOKRATYCZNEJ w Bolesławcu. Wybrano nowe władze Koła w składzie:
Przewodniczący: Edmund Maliński, Wiceprzewodniczący: Jan Hałubiec, Sekretarz: Teresa Czarnecka, Skarbnik: Marek Kowal, Członkowie Zarzadu: Józef Król i Bohdan Pieliński. Podjęto uchwałę programową określającą jako główne zadanie na najbliższy okres przygotowanie się do wyborów samorządowych. Wskazano na potrzebę utworzenia szerokiej i platformy wyborczej z podmiotami życia społecznego, politycznego i gospodarczego działającymi w Bolesławcu.
Koło Miejskie Unii Demokratycznej zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani problemami i rozwojem naszego miasta.
Coraz częściej mówimy o swoim zmęczeniu polityką, o rozczarowaniu, niektórzy nawet sądzą, że polityka to brudna sprawa.
Zaproponuję Szanownym Czytelnikom taką oto refleksję: "Polityka jest taką cudowną dziedziną, gdzie żadna klęska nie jest ostateczna, gdzie można się politycznie odrodzić, gdzie końce świata nie następują, choć niejednokrotnie nas nimi straszono. Końce świata następowały wtedy, kiedy polityka milkła". Mówimy o polityce demokratycznej, tylko taką mamy na myśli, bo tylko taką chcemy praktykować.
Cóż to jest polityka demokratyczna? Jest szansą praktykowania wolności, bo buduje programy "na jutro". Jest to polityka, która stawia pytania: "po co sięgamy, z kim chcemy to robić, a kogo wolimy wyminąć, do kogo i do czego się odwołujemy".
Członkowie Unii Demokratycznej w Bolesławcu chcą uczestniczyć w działalności na rzecz nas samych, zapraszając wszystkich, którym odpowiada takie właśnie rozumienie uczestnictwa w życiu publicznym.
Unia Demokratyczna,
Koło Miejskie, ul. Mickiewicza 12; ' 59-700 Bolesławiec, | skr.pocz.204; teł. 46-94.