Miejskie imprezy kulturalne '93

Miejskie imprezy kulturalne '93
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

9 lutego Rada Kultury w Bolesławcu omawiała kalendarz imprez kulturalnych na 1993 rok, oraz zaproponowała Zarządowi Miasta podział środków na te imprezy.
Imprezą wiodącą, o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym będzie XXIX Ogólnopolski Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski, w którym przewiduje się w tym roku również udział profesjonalnych artystów z zagranicy.
Wydarzeniem o randze pozaregionalnej będzie "Blues nad Bobrem" - impreza, która zapoczątkowana w ubiegłym roku przyniosła miastu dużo rozgłosu w kraju, a młodzieży uczestniczącej sporo korzyści i wrażeń.
Obie te imprezy odbywać się będą pod koniec lata, w sierpniu. Wcześniej natomiast, bo w trzeciej dekadzie maja uczestniczyć będziemy w obchodach DNI BOLESŁAWCA, poprzedzonych w tym roku Dniami Muzyki Karneralnej oraz uroczystym koncertem wieńczącym 10 lecie Państwowej Szkoły Muzycznej. Przedłużeniem Dni Bolesławca mają być organizowane po raz pierwszy w naszym mieście TARGI CERAMICZNE z udziałem wystawców i handlowców z całego kraju.
Do kalendarza imprez weszły poza tym obchody świąt państwowych: 3 Maja i 11 listopada, przeglądy zespołów i konkursy, a także minione już ferie zimowe.
Na wszystkie te imprezy i zamierzenia kulturalne Zarząd Miasta mógł przyznać kwotę 160. tys. złotych. Jest to kwota skromna zważywszy, że program samych DNI BOLESŁAWCA będzie programem wielowątkowym, a imprezy o randze krajowej i ponadregionalnej pochłoną przynajmniej połowę przyznanych środków.
Organizatorzy będą więc musieli liczyć i w tym roku na pomoc i życzliwość sponsorów...