Znamy wolontariuszy roku 2016: Żuromska, Szwed, Niedoszytko i Ziemia Bolesławiecka

Znamy wolontariuszy roku 2016: Żuromska, Szwed, Niedoszytko i Ziemia Bolesławiecka
fot. Gerard Augustyn Za nami gala wręczenia nagród. Wolontariuszami roku 2016 zostali: Beata Żuromska, Kacper Szwed, Barbara Niedoszytko i Ziemia Bolesławiecka.
istotne.pl konkurs, wolontariat

Wśród nominowanych znaleźli się: Beata Żuromska, Dariusz Mucha, Piotr Hetel, Klaudia Pruszyńska, Kacper Szwed, Jan Goleński, Paulina Mikutel, Liliana Scelina, Wiktoria Kot, Barbara Niedoszytko, Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

Oto laureaci:

 • wolontariusz młodzieżowy: Kacper Szwed
 • wolontariusz dorosły: Beata Żuromska
 • wolontariusz darczyńca: Barbara Niedoszytko
 • wolontariusz – organizacja pozarządowa: Ziemia Bolesławiecka.

Wyróżnienia otrzymali: Klaudia Pruszyńska, Wiktoria KotJan Goleński.

Poniżej prezentujemy sylwetki wszystkich nominowanych:

 • Beata Żuromska: jest życzliwą i pełną wrażliwości osobą. Działania podejmowane przez panią Beatę niejednokrotnie wzbudzają podziw najbliższego otoczenia. Organizuje ona pomoc dla osób dotkniętych kalectwem, chorobą, ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją. Na szczególne wyróżnienie zasługuje: aktywny udział w planowaniu i koordynowaniu akcji Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, Szpikolada, Góra Grosza, Szlachetna Paczka. Ponadto współorganizuje integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego, zabawy andrzejkowe czy Dzień Walki z Głodem. Wspiera Dom Dziecka, niejednokrotnie finansując i organizując dla dzieci wyjścia na basen i do sali zabaw. Pomaga podopiecznym w nauce
 • Dariusz Mucha; człowiek o gołębim sercu, życzliwy i uczynny. Włącza się w pomoc Klubowi Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” Bolesławiec działającym przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Trener-społecznik, potrafi zjednać sobie młodzież niepełnosprawną intelektualnie i zmotywować ją do wytężonej pracy, dzięki czemu młodzi ludzie osiągają sportowe sukcesy, kształtują charakter i uczą się rywalizacji i współdziałania. Poświęca swój wolny czas na przygotowanie uczniów szkoły specjalnej do licznych turniejów i zawodów sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych. W 2014 r. otrzymał wyróżnienie w kategorii wolontariusz dorosły
 • Piotr Hetel. Osoba, której wielką pasją jest praca społeczna. Od lat angażuje się w przedsięwzięcia, których celem jest wsparcie i pomoc osobom potrzebującym. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, udziela bezpłatnych porad prawnych, jest sponsorem działalności wielu organizacji pozarządowych. Włącza się w akcje na rzecz potrzebujących, nie szczędząc własnych środków ani czasu. Od lat wspiera najuboższych Klientów Ośrodków Pomocy Społecznej. Objął wsparciem 7-osobową rodzinę, która straciła dach nad głową. Bierze udział w kampaniach społecznych mających na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym
 • Klaudia Pruszyńska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Jest uczynna, pracowita i bardzo dobrze zorganizowana. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, angażuje się w każdą akcję służącą pomocy innym. Dobrze dogaduje się z rówieśnikami, aktywnie działa w Radzie Samorządu Uczniowskiego. Pracuje tam już dwa lata. Każde powierzone jej zadanie wykonuje na czas bardzo sumiennie i dokładnie. Wolontariat traktuje jako służbę duszy i serca, dzięki której może pomagać i uszczęśliwiać ludzi, wnosząc w ich życie iskierkę radości i nadziei na lepsze jutro. Laureatka Konkursu Wolontariusz Roku 2015 Powiatu Bolesławieckiego w kategorii wolontariusz młodzieżowy
 • Kacper Szwed, młody człowiek od lat zaangażowany w wolontariat. Dobre wyniki w nauce (laureat olimpiad i konkursów, uczestnik programu Erasmus) łączy z pracą na rzecz innych. Może się poszczycić szerokim wachlarzem działań z różnych dziedzin życia. Uczeń klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Jest osobą bardzo wiarygodną, zawsze można na nim polegać. Zdobywa nagrody i wyróżnienia na olimpiadach i w konkursach o zasięgu szkolnym okręgowym i ogólnopolskim. Od lat angażuje się w prace Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, akcje Szlachetnej Paczki. Przez całe wakacje pracował jako wolontariusz m.in. w Bosco Albergati. Brał udział w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Młodzieżową organizowanym przez Semper Avanti. Poza szkołą Kacper prowadzi fanpage swojej miejscowości, Gierałtowa, oraz Młodzieżowej Rady Powiatu Bolesławieckiego
 • Liliana Scelina, uczennica kl. III I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Dała się poznać jako osoba: zaangażowana w wykonywaną pracę, otwarta na potrzeby innych osób, tolerancyjna, rozsądna. Wolontariuszka jest osobą słowną, umiejącą współdziałać w zespole, nie jest obojętna na krzywdę innych. Angażuje się społecznie w zbiórki żywności „Caritas”, organizację Dnia Dziecka, oraz Gwiazdkę Życzliwości
 • Paulina Mikutel, uczennica kl. I Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu. Serdeczna i bardzo życzliwa wolontariuszka. Otwarta na potrzeby innych ludzi. Chętnie angażuje się w działania wolontarystyczne, zachęcając swoją postawą inne osoby do niesienia pomocy innym. Może stanowić przykład i wzór dla innych. Można spotkać ją na akcjach charytatywnych organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż, Caritas. Jest laureatką nagrody Młody Jastrząb Bolesławca.
 • Wiktoria Kot, uczennica Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu. W ramach wolontariatu włącza się aktywnie w pomoc w organizacji imprez okolicznościowych organizowanych przez MOPS lub podmioty współpracujące na rzecz mieszkańców gminy. Wiktoria pomaga w organizowaniu Dnia Dziecka. Współpracuje przy organizacji Gwiazdki Życzliwości i zabawy choinkowej. Uczestniczy w zbiórce żywności organizowanej przez Caritas. Wolontariuszka systematycznie współpracuje z Centrum Wolontariatu. Jest osobą otwartą na wszelkie propozycje niesienia pomocy. To również laureatka nagrody Młody Jastrząb Bolesławca w kategorii wolontariusz.
 • Jan Goleński, uczeń III kl. Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów. Życzliwy i uczynny, chętnie pomaga młodszym koleżankom i kolegom – to młody człowiek o dużej kulturze osobistej. Od 2015 r. pomaga jako wolontariusz w Klubie Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” przy prowadzeniu treningów tenisa stołowego oraz nauki pływania z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie. Posiada duże predyspozycje wychowawcze, chociaż pracuje w grupie swoich rówieśników i osób starszych. W sposób taktowny i skuteczny potrafi korygować niewłaściwe (w tym często impulsywne) zachowania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Efekty pracy Jasia Goleńskiego jako wolontariusza to: systematyczny udział w treningach osób niepełnosprawnych intelektualnie, wzrost ich zaradności osobistej oraz większej samodzielności podczas treningów
 • Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka gromadzi, rozdysponowuje i obsługuje środki na rzecz obdarowanych, nie potrącając z wpłat 1% podatku dochodowego kosztów operacji gospodarczych, które są pokrywane ze składek Stowarzyszenia. Dzięki zgromadzonym środkom pomaga wielu potrzebującym: niepełnosprawnym, ubogim, pokrzywdzonym przez los; a także organizacjom społecznym i instytucjom. Stowarzyszenie skutecznie wspiera lokalną kulturę, oświatę, sztukę i sport. Jest jedyną organizacją pomagającą pozyskać środki z 1% jednostkom nieposiadającym statusu organizacji pożytku publicznego. W 2016 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia 112 osób, organizacji i instytucji (kluby sportowe, szkoły, organizacje pozarządowe, Dom Dziecka i inne) pozyskało środki z 1% odpisu podatku dochodowego w kwocie 300 929,59 zł. Liczba beneficjentów korzystających z pomocy Stowarzyszenia z każdym rokiem się zwiększa. Praca wolontariacka członków Stowarzyszenia jest skuteczna i efektywna.
 • Barbara Niedoszytko, prowadząca Salon Fryzjerski Szyk w Bolesławcu. Wraz ze swoimi pracownikami od wielu lat świadczy nieodpłatne usługi fryzjerskie uczniom Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Młodszym dzieciom zapewnia strzyżenie, starszej młodzieży uczęszczającej do szkoły ponadgimnazjalnej (Szkoła Przysposabiająca do Pracy) także farbowanie włosów i modelowanie. Pani Barbara jest taktowna, wie, jak postępować wobec danej osoby, tak aby oprócz fachowej usługi mogła ona też mile i bez stresu spędzić czas podczas upiększania. Właściwa obsługa, życzliwość i uśmiech sprawiają, że uczniowie chętnie wracają do tego salonu. Każdy, kto zgłosi chęć skorzystania z usługi, otrzyma ją. Do tej pory skorzystało z pomocy ok. 30 uczniów, niektórzy wielokrotnie.