Rzeźby z muzealnego lapidarium odzyskały dawny blask

Rzeźby z muzealnego lapidarium odzyskały dawny blask
fot. Grażyna Hanaf W Muzeum Ceramiki podsumowano kolejny projekt unijny. Jego głównym elementem było konserwacja ośmiu zabytków z lapidarium w muzealnym ogrodzie.
istotne.pl muzeum ceramiki, lapidarium

Prace konserwatorskie w lapidarium, realizowane od czerwca, przeprowadzono w ramach projektu „Pokazać zapomniane pomniki historii”, którego wartość po stronie polskiej wyniosła prawie 140.000,00 zł. Projekt, realizowany we współpracy z partnerem czeskim – Urzędem Miasta Hrádek nad Nisou, jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Odnowiono osiem rzeźb. Są wśród nich: średniowieczny krzyż pokutny z Kruszyna, XVII-wieczną płytę nagrobną bolesławieckiego kupca Salomona Dröwiga, fragment XVII-wiecznej płyty nagrobnej nieznanego bolesławieckiego garncarza, barokowe figury św. Jana Nepomucena i św. Mikołaja, klasycystyczny nagrobek bolesławieckich garncarzy Johanna Gottlieba i Ernsta Benjamina Joppe oraz dwie XIX-wieczne macewy z bolesławieckiego cmentarza żydowskiego. Zabytki po konserwacji ustawiono na granitowych postumentach, które z jednej strony pozwalają lepiej wyeksponować zabytki, z drugiej – zabezpieczają je przed wilgocią z gruntu.

Na podsumowanie projektu, który obejmował wykłady i prezentację rzeźb, przybyło niemal 100 osób. Wśród gości była 40-osobowa grupa z Hradka nad Nisou z oficjalnymi przedstawicielami: zastępcą burmistrza Hradka nad Nisou – Pavlem Farským, naczelnikiem Wydziału Dotacji, Rozwoju i Kultury – Janą Davidovą, dyrektorem Centrum Kulturalnego Brana Trojzemi – Vitem Štruplem oraz referentem Wydziału Inwestycji – Pavlem Nyvltem. Nasze miasto reprezentowali Zastępca Prezydenta Miasta Kornel Filipowicz i Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński, licznie przybyli też miłośnicy bolesławieckiej historii i zabytków oraz przedstawiciele i członkowie lokalnych stowarzyszeń i związków. Obecny był również przedstawiciel Euroregionu Nysa – Anatol Brudnowski.

Uroczyste podsumowanie projektu zainicjowali Pavel Farský i Kornel Filipowicz, którzy wspólnie omówili znaczenie przedsięwzięcia dla intensywnie rozwijającej się w ciągu ostatnich lat transgranicznej współpracy obu miast. Następnie Dyrektor Muzeum Ceramiki Anna Bober-Tubaj krótko przestawiła główne założenia i przebieg projektu oraz złożyła podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji. Kolejne punkty programu miały charakter poznawczy. Vit Štrupl wygłosił wyczerpującą prelekcję o architekturze i pomnikach Hradka nad Nisou, a Barbara Glinkowska krótko przybliżyła historię bolesławieckiego lapidarium i zabytki w nim zgromadzone. Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli rzeźby w muzealnym lapidarium, zadając szereg pytań osobom odpowiedzialnym za przeprowadzone prace oraz zwiedzili miasto.

Logotyp Unia EuropejskaLogotyp Unia Europejskafot. Muzeum Ceramiki

tekst zlecony