Będzie strajk w Toyocie Boshoku w Wykrotach?

Będzie strajk w Toyocie Boshoku w Wykrotach?
fot. http://toyota-boshoku.pl Na facebookowym profilu jeleniogórskiej Solidarności pojawiło się stanowisko ws. łamania praw związkowym w Toyota Boshoku w Wykrotach.
istotne.pl wykroty, solidarność, toyota, bogusław wojtas, spór zbiorowy

Dokument prezentujemy poniżej:

Żyjemy w czasach i w obszarze kulturowym, gdzie dialog i porozumienie to podstawowe bardzo istotne wartości, wpływające na kształtowanie relacji międzyludzkich, a jednocześnie narzędzia rozwiązywania konfliktów i zawierania obopólnie korzystnych porozumień.
Wydawać by się mogło, że w firmie z logo Toyota są to prawdy oczywiste i bezdyskusyjne.

Niestety, na pewno nie jest to oczywiste w Toyota Boshoku Poland w Wykrotach, gdzie zarząd przedsiębiorstwa podejmuje działania, których jedynym celem jest pozorowanie dialogu, utrudnianie działalności związkowej i lekceważenie obowiązującego w Polsce prawa w zakresie Ustawy o związkach zawodowych i Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Dowodem na to jest próba ingerowania władz Spółki w skład zespołu negocjacyjnego związku, poprzez niedopuszczenie do rozmów Przewodniczącego tego zespołu, przedstawiciela Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność Bogusława Wojtasa.

Argumentem jest fakt, iż Bogusław Wojtas nie jest pracownikiem Toyota Boshoku Poland. Zarząd Spółki nie przyjmuje do wiadomości, że NSZZ Solidarność jest związkiem ogólnopolskim i organizacja zakładowa ma prawo do korzystania przy negocjacjach z bezpośredniego wsparcia przedstawicieli związku, specjalistów ze struktur ponadzakładowych.
W naszej opinii działania Zarządu Spółki są pretekstem, który pozwala przedstawicielom Spółki na dalsze lekceważenie problemu niskich wynagrodzeń i złych warunków pracy.

Domagamy się od Zarządu Toyota Boshoku Poland respektowania niezależności NSZZ Solidarność i prawa do wyznaczania reprezentacji związkowej według uznania władz związku.
Domagamy się od Zarządu Toyota Boshoku Poland w Wykrotach przestrzegania przepisów polskiego prawa pracy.
Domagamy się realizacji postulatów przedstawionych przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w sprawie wzrostu wynagrodzeń i poprawy warunków pracy.

Deklarujemy swoje pełne poparcie dla związkowców [...] z udziałem w akcjach protestacyjnych i wsparciem ewentualnych akcji strajkowych włącznie.

Co Wy na to? Będzie strajk?

Będzie strajk w Toyocie Boshoku w Wykrotach?Będzie strajk w Toyocie Boshoku w Wykrotach?fot. NSZZ „Solidarność” Jelenia Góra

Przypomnijmy. 12 stycznia informowaliśmy, że gdy Bogusław Wojtas, wiceszef Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność i przewodniczący zespołu negocjacyjnego, wybierał się na rokowania do Toyoty Boshoku w Wykrotach, zatrzymał go pracownik zewnętrznej firmy ochroniarskiej. Ochroniarz powiedział, że ma polecenie nie wpuszczać nikogo, kto nie ma przepustki.

Związkowiec przepustki nie miał, bo nie jest pracownikiem Toyoty. B. Wojtas: – Pierwszy raz w moim doświadczeniu zawodowym działacza związkowego spotkałem się z tym, że pracodawca utrudnia wejście członkowi zespołu negocjacyjnego na rokowania w trwającym sporze zbiorowym, a prowadziłem już rokowania dla takich pracodawców jak Tesco, Castorama czy Real. Nikt nigdy się do czegoś takiego nie posunął.

Bogusław Wojtas poprosił pozostałych członków zespołu, żeby zażądali oświadczenia, że pracodawca nie chce go wpuścić na rokowania. Gdy to się nie udało, doradził związkowcom, żeby poszli na spotkanie i zażądali protokołu, w którym znajdzie się jedno zdanie – że pracodawca odmówił wpuszczenia przedstawiciela zespołu negocjacyjnego. – Ten protokół został sporządzony. Moja kancelaria radców prawnych już przygotowała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – mówił nam wówczas wiceszef „S”. – Logo Toyoty jest znane na całym świecie, firma obnosi się z tym, że jest dobrym pracodawcą, że przestrzega norm pracowniczych i jest za dialogiem. Ta sytuacja temu zdecydowanie przeczy.

Jak do tego doszło? 6 grudnia ub.r. organizacja zakładowa NSZZ Solidarność przy Toyota Boshoku w Wykrotach wysunęła trzy postulaty do pracodawcy, wyznaczając termin na ich realizację do 12 grudnia. Żądania związkowców – najważniejsze z nich to 700 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika zakładu, a jest ich około 900 – nie zostały spełnione. Ruszył spór zbiorowy.