Bezpłatna pomoc psychologa, psychiatry, terapeuty uzależnień i prawnika

Bezpłatna pomoc psychologa, psychiatry, terapeuty uzależnień i prawnika
fot. PCPR Bolesławiec Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w piątki, w ramach realizowanego projektu pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” odbywają się dyżury specjalistów.
istotne.pl pomoc, porada, pcpr bolesławiec

W każdy piątek przy ul. Tysiąclecia 32d/2 odbywają się dyżury specjalistów:

  • psycholog 8:00 – 10:00
  • psychiatra 15:00 – 17:00
  • terapeuta uzależnień: 17:00 – 19:00
  • prawnik: 10:00 – 12:00

Informujemy, że istnieje również możliwość umówienia się w pozostałe dni tygodnia na konsultacje indywidualne do specjalistów wg grafiku dostępnego na stronie internetowej PCPR w Bolesławcu: www.pcpr.boleslawiec.pl

Pomoc dla uczestników projektu udzielana jest nieodpłatnie.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PCPR w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12, pokoje nr 107 i nr 108, tel. 75 612 17 83-84 lub bezpośrednio u kierownika PCPR tel. 75 612 17 88.

Z pomocy specjalistów mogą skorzystać:

  • osoby niepełnosprawne
  • osoby w kryzysie, w tym doświadczające przemocy w rodzinie
  • osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
  • osoby korzystające z pomocy społecznej

Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

tekst zlecony