Nawała-17. Ogniowy sprawdzian artylerzystów

Nawała-17. Ogniowy sprawdzian artylerzystów
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński W dniach 13–15 września w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań (kierunek Świętoszów) dowódca 23 Pułku Artylerii przeprowadził Trening Kierowania Ogniem pk. Nawała-17.
istotne.pl 183 wojsko, ćwiczenia, 23śpa, poligon, paweł świtalski

Reklama

Celem treningu było doskonalenie umiejętności obsad stanowisk dowodzenia pułku i dywizjonów w planowaniu, organizowaniu, kierowaniu działaniami wojsk w walce, a także w wykonywaniu przedsięwzięć wchodzących w zakres przygotowania, organizacji strzelania i kierowania ogniem. Trening był także okazją do zgrywania dywizjonów artylerii rakietowej i samobieżnej w wykonywaniu zadań ogniowych amunicją bojową w składzie pułku – według obowiązujących wymogów programu strzelań.

Po inauguracyjnej zbiórce, w trakcie której zapoznano ćwiczących z tematem i celami treningu oraz przeprowadzono instruktaż do szkolenia na poligonie, dowódcy ćwiczących pododdziałów oraz obsada Stanowiska Dowodzenia pułku uczestniczyła w odprawie zadaniowej zakończonej postawieniem zadań: wręczeniem rozkazów bojowych.

Po osiągnięciu gotowości do marszu ćwiczące pododdziały na sygnał „Lawina” przemieściły się na OSPWL Żagań (kierunek Świętoszów), gdzie zajęły wyznaczone rejony wyjściowe. Dalsze działanie na tle przyjętej do treningu sytuacji taktycznej to realizacja zadań taktycznych i ogniowych w ramach wsparcia ogniowego dywizji.

W strukturach pododdziałów artylerii oraz sztabach pułku i dywizjonów ćwiczyli żołnierze rezerwy odbywający krótkoterminowe ćwiczenia wojskowe. Trening kierowania ogniem ze strzelaniem amunicją bojową umożliwił im doskonalenie swoich umiejętności na zajmowanych stanowiskach i pełnionych funkcjach w warunkach zbliżonych do bojowych.

Podczas TKO pk. Nawała-17 baterie 3 dywizjonu artylerii rakietowej (122 mm WR-40 Langusta) oraz 1 dywizjonu artylerii samobieżnej (152 mm armatohaubic DANA) realizowały zadania z zakrytych stanowisk ogniowych w dzień i w nocy.

W treningu prowadzonym przez dowódcę 23 Pułku Artylerii płka Pawła Świtalskiego uczestniczył szef Wojsk Rakietowych I Artylerii 11 Dywizji Kawalerii Pancernej płk Mirosław Misior, który obserwował realizację zadań ogniowych przez bolesławieckich artylerzystów.

Wszystkie pociski raziły cele z wymaganą dokładnością, a o wysokim poziomie wyszkolenia dywizjonów świadczyły dobre i bardzo dobre oceny uzyskane w niełatwych wymogach norm szkolenia.

Trening Kierowania Ogniem stanowił sprawdzenie aktualnego poziomu przygotowania do najważniejszych dla pułku przedsięwzięć 2017 roku, pozwolił ocenić stopień przygotowania pododdziałów do wykonywania zadań wsparcia ogniowego amunicją bojową, a także ocenić stan przygotowania sztabów i pododdziałów pułku do udziału w ćwiczeniu z wojskami Dragon-17 i w sprawdzającym TKO, prowadzonym przez dowódcę 11 Dywizji Kawalerii Pancernej podczas ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. Borsuk-17.

Reklama