Ustalono kwoty zasiłków rodzinnych

Małe dziecko na rękach u matki
fot. sxc.hu Poniżej zamieszczamy informacje o wysokości zasiłku rodzinnego, dodatkach do zasiłku oraz świadczeniach opiekuńczych obowiązujące od maja 2004.
istotne.pl 0 zasiłek

Reklama

Zasiłek rodzinny

Dochód rodziny nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 504 zł na członka rodziny – lub 583 zł na członka rodziny w przypadku zasiłku na dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Kwoty zasiłku:

  • 43 zł na pierwsze dziecko
  • 53 zł na trzecie dziecko
  • 66 zł na czwarte i kolejne dziecko

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego i przyznawane są w sytuacji:

  • urodzenia dziecka – 500 zł
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł
  • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 400 zł (tylko do ukończenia przez dziecko 7 roku życia)
  • samotnego wychowywania dziecka – 170 zł – lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 50 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 70 zł po ukończeniu 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
  • rozpoczęcia roku szkolnego – 90 zł
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 80 zł w przypadku zamieszkiwania przez dziecko w innej miejscowości, 40 zł na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły

Świadczenia opiekuńcze

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 144 zł niezależnie od dochodu w rodzinie.

Świadczenie pielęgnacyjne stanowi kwota 420 zł, przy czym dochód w rodzinie nie może przekroczyć 583 zł na członka rodziny. Świadczenie to przyznawane jest osobom, które zrezygnowały z aktywności zawodowej w celu zapewnienia opieki niepełnosprawnemu dziecku.

Świadczenia wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 7.

Reklama