materiał promocyjny

Szkoła, która daje szansę

Dzieci przy biurku
fot. UMWD Lepsze warunki do nauki i terapii pomogą absolwentom odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy
istotne.pl 4 terapia, dolny śląsk, szkoła

Maria Grzegorzewska, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce, pewnie byłaby dumna widząc, w jakich warunkach uczy się młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu. Szczególnie teraz, po oddaniu do użytku zaadaptowanego do nowych potrzeb budynku dawnego magazynu i zakupie nowoczesnego wyposażenia. Pomogły w tym fundusze unijne.

– Bardzo się cieszę, że w tym projekcie po raz pierwszy mogą brać udział uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną – mówi Małgorzata Łasek-Dowiat, dyrektorka ośrodka. – Nabywają oni różnych przydatnych umiejętności w nowych, dobrze wyposażonych pracowniach: komunikacyjno-społecznej, artystyczno-technicznej, kulinarno-gastronomicznej i gospodarczo- porządkowej. Dzięki temu później mogą, z małym wsparciem, lepiej funkcjonować w środowisku.

Budynek bez barier

Baza ośrodka powiększyła się o zmodernizowany budynek. Prace trwały przeszło 2 lata. Uczą się tu absolwenci szkoły podstawowej, którzy do zdobywania zawodowej wiedzy muszą mieć stworzone warunki odpowiednie dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Dla osób niedowidzących wielkim ułatwieniem jest system informacji przestrzennej i odnajdywania drogi – plany tyflograficzne, wideodomofony i oznaczenia w Braille’u. Uczniowie, którzy mają problemy z poruszaniem się lub korzystający z wózków, dzięki automatycznym drzwiom wejściowym, poszerzonym drzwiom wewnętrznym, przejściom bez progów i windzie, bez trudu dotrą do wszystkich pomieszczeń niezależnie od kondygnacji. W obiekcie zainstalowano systemy przyzywowe w toaletach.

Kupione zostało również specjalistyczne wyposażenie, m.in.: komunikatory dla osób mających problem z porozumiewaniem się, lupę elektroniczną dla uczniów z zaburzeniami narządu wzroku, klawiaturę dla uczniów z porażeniem lub niedowładem kończyn górnych, czy urządzenia czytające tekst drukowany.

Terapia i nauka zawodu

W przebudowanym budynku utworzono nowoczesne pracownie zawodowe oraz pracownie tematyczne dla uczniów szkoły branżowej I stopnia oraz dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy. Młodzi ludzie mogą poznawać tu tajniki zawodu pomocnika ślusarza czy pracownika w gastronomii. W sumie powstało 6 klaso-pracowni oraz 5 pracowni w tym – tak nietypowa jak „sala wyciszeń”. To miejsce magiczne, ciepłe, spokojne, wyposażone w miękkie i tylko białe meble, lustra, kurtyny światłowodów, baldachimy, wodospady świateł, tak bardzo pomagające w terapii sensorycznej.

Małgorzata Michalik, przewodnicząca rady rodziców, zdradza, że dzieci przyjęły nową inwestycję z ogromnym zainteresowaniem. – Budynek jest przyjazny dla każdego ucznia i dobrze wyposażony. Na przykład kuchnia ma sprzęty lepsze niż niejeden lokal gastronomiczny. Dzięki temu absolwenci po podjęciu pracy nie poczują się zagubieni. To są warunki na miarę XXI wieku – dodaje.

65 lat tradycji

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu istnieje od 1958 r. Jest placówką publiczną dla uczniów w wieku 7-24 lat o różnym stopniu niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W zgorzeleckim SOSW kształci się 168 uczniów w różnego typu szkołach.

Oba projekty, czyli przebudowa magazynu oraz zakup sprzętu specjalistycznego i pomocydydaktycznych, kosztowały prawie 6 mln zł, z czego ponad 4,7 mln zł dołożyła Unia Europejska.

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

LogotypLogotypfot. UMWD