Trwa rewitalizacja parku przy ulicy Zgorzeleckiej w Bolesławcu

Prace rewitalizacyjne w parku przy ulicy Zgorzeleckiej w Bolesławcu
fot. istotne.pl Rewitalizowana powierzchnia parku wynosi 1,3237 ha. Park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego pałacu Pücklera, który także przechodzi kompleksowy remont i dostosowanie do potrzeb siedziby Muzeum Ceramiki.
istotne.pl 4 park, rewitalizacja, ul. zgorzelecka

Projekt zakłada odtworzenie cennego zabytku przyrodniczego. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. To założenie parkowe słynnego niemieckiego architekta krajobrazu Eduarda Petzolda. Malowniczy park powstał w latach pięćdziesiątych XIX wieku; posiadał niewielki zbiornik wodny, mostek i neogotycki pawilon.

Zobaczcie, ile już zrobiono na terenie rewitalizowanego parku:

Rewitalizacja parku polega na poprawie bioróżnorodności oraz przywróceniu mu funkcji użytkowej, tak by z miejsca opustoszałego i podupadłego przemienić go w przestrzeń atrakcyjną i mogącą spełniać wiele funkcji plenerowych.

Zadanie dotyczy m.in. odtworzenia układu alejek parkowych, przeglądu drzewostanu (pielęgnacja starodrzewu i nowe nasadzenia). W celu nadania pierwotnych walorów zaplanowano również renowację ogrodzenia, fontanny, murów oporowych, obiektów małej architektury oraz budowę instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zakończenie prac przy rewitalizacji parku zaplanowano na sierpień 2023 r.

Wykonawcą robót jest „Agencja usługowa Stanisław Cap” z miejscowości Święty Wojciech k. Międzyrzecza, autorem projektu jest firma „GREENTEC – STUDIO Wojciech Bobek” z Wieliczki. Wartość zadania wynosi 4 955 778 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.