materiał promocyjny

Miasto Bolesławiec zaprasza do nowej garncarni, a wkrótce – do nowego Muzeum Ceramiki i parku

Nowe Muzeum Ceramiki
fot. UM Bolesławiec Pałac Pücklera przeszedł spektakularną metamorfozę. Aktualne działania mają na celu stworzenie nowej, atrakcyjnej ekspozycji multimedialnej łączącej historię miasta z dziejami lokalnej wytwórczości ceramicznej.
istotne.pl 183 muzeum ceramiki, park, um bolesławiec

Reklama

InfografikaInfografikafot. UM Bolesławiec

Odrestaurowany dziewiętnastowieczny budynek przy ul. Zgorzeleckiej 28/29 stworzy nowe możliwości prezentacji imponujących zbiorów Muzeum Ceramiki oraz prowadzenia jego misji. Przeprowadzone prace remontowo-restauracyjne, dzięki połączeniu tradycyjnej sztuki z nowoczesną technologią, wydobyły piękno starych murów. Subtelną kolorystykę wnętrz uzupełniają motywy graficzne występujące głównie na zdobieniach naczyń ceramicznych. Warto przypomnieć, że projekt rewitalizacji obiektu zakłada nie tylko przywrócenie pałacowi dawnego blasku, ale też wprowadzenie rozwiązań funkcjonalnych na miarę dzisiejszych potrzeb.

Już wiosną tego roku nowa siedziba Muzeum Ceramiki stanie się kolejnym miejscem udostępniania oferty kulturalno-edukacyjnej związanej z historią miasta, przestrzenią do rozwijania pasji i podnoszenia świadomości na temat tradycji ceramicznych oraz promowania dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej.

Prace remontowe w pałacu Pücklera są współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Kultura” (projekt Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych).

W bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego pałacu Pücklera znajduje się park miejski. Park powstał w latach pięćdziesiątych XIX wieku, obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. W 2023 roku w parku prowadzone były prace mające na celu odtworzenie cennego zabytku przyrodniczego. Na wiosnę tego roku park miejski przy ul. Zgorzeleckiej zostanie udostępniony bolesławianom i turystom.

Warto przypomnieć, że na turystycznej mapie Bolesławca pojawiło się kolejne atrakcyjne miejsce związane z ceramicznym dziedzictwem regionu – Centrum Dawnych Technik Garncarskich przy ul. Kutuzowa 14. Garncarnię można zwiedzać zarówno indywidualnie, jak i grupowo – bez konieczności korzystania z usług przewodnika. Budynek Centrum Dawnych Technik Garncarskich podzielony został na dwie strefy. Pierwsza z nich to profesjonalnie przygotowana przestrzeń warsztatowa zaopatrzona w niezbędny sprzęt i urządzenia, prezentująca pełen proces produkcji bolesławieckiej ceramiki oraz jednocześnie umożliwiająca wzięcie udziału w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez instruktorów, m.in. w zajęciach toczenia na kole lub dekorowania naczyń. W drugiej strefie zaprezentowana została wystawa promującą wyroby 34 zakładów ceramicznych działających na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. Dla najmłodszych zwiedzających przygotowano specjalne miejsca umożliwiające zabawę. Na zewnątrz polecamy zwiedzanie autentycznego pieca do wypału ceramiki wraz z kominem z przełomu XIX i XX w.

Reklama