Obwodnica Legnicy coraz bliżej. Wiemy, jak ma przebiegać

Wjazd do Legnicy
fot. GDDKiA Zarządca złożył wniosek do prezydenta Legnicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy wspomnianego miasta.
istotne.pl 183 obwodnica, legnica, gddkia

Reklama

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

W złożonych dokumentach wskazaliśmy preferowane warianty obwodnic (w tym samym czasie GDDKiA złożyła wniosek dotyczący budowy obwodnicy Milicza – przyp. istotne.pl). Są one wynikiem prac projektantów nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzgodnień z samorządami i lokalną społecznością. W załączonej do wniosku dokumentacji znalazła się karta informacyjna przedsięwzięcia. Zawarto w niej prognozę oddziaływania budowy obwodnicy w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód, a także na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). W dokumentacji wskazaliśmy działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko m.in. lokalizację i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód oraz nasadzeń zieleni.

Jak będzie przebiegać obwodnica Legnicy?

Zarządca: – Jako wariant preferowany wskazaliśmy wariant W2 (zaznaczony kolorem niebieskim na mapie) uwzględniający ominięcie Osiedla Piekary i ul. Sikorskiego w Legnicy.

MapaMapafot. GDDKiA

I dodaje:

Planowana obwodnica rozpoczyna się w okolicy ronda na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 323, na północ od węzła Legnica na autostradzie A4. Na początkowym przebiegu trasa odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, ul. Gniewomierską (DP2176D), przechodząc przez obszary Legnickiej Strefy Ekonomicznej. Przecina linię kolejową nr 137 Katowice – Legnica i dalej zmienia kierunek na północny, omijając Bartoszów. W dalszej części trasa wchodzi na teren miasta Legnica, krzyżuje się z drogą powiatową, ul. Koskowicką (DP2177D) i wykorzystując jej przebieg, prowadzi na krótkim dystansie na wschód. Dalej odbija na północ i przecinając ul. Legnicką (DP2178D), włączy się w istniejącą DK94.

Jaka będzie długość całej obwodnicy?

Sumaryczna długość: około 8,7 km.

Reklama