Kolejne inwestycje autostradowe. Co zostanie zrobione na A4 i A18?

Autostrada A4
fot. GDDKiA Nowe informacje od zarządcy.
istotne.pl 183 a4, a18, gddkia

Jak informuje wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem dokumentacji do realizacji ponad 450 km dróg, w tym dla dróg ekspresowych S5 i S8, autostrady A4 oraz obwodnic miast.

Co zostanie zrobione na A4?

Autostrada A4 na odcinku ok. 36 km pomiędzy Krzyżową a Legnicą zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie, a każda jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Zarządca: – Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. W październiku 2023 r. złożyliśmy dwa wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

I dodaje:

W listopadzie 2023 r. wskazaliśmy wariant rozbudowy A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem. W protokole Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zarekomendowano przebieg autostrady A4 w wariancie W1. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Co z A18?

Drogowcy: – To ostatni, niespełna czterokilometrowy fragment A18 pomiędzy Olszyną i Krzyżową, który tak jak pozostałe, zostanie dostosowany do obowiązujących obecnie parametrów technicznych. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Po obu stronach autostrady zostaną wybudowane pasy awaryjne o szerokości 3 m. Obecnie oczekujemy na uprawomocnienie decyzji ZRID, co planowane jest w I połowie 2024 r.