Jest reakcja GOPS w Kruszynie na nasz materiał

Urząd Gminy Bolesławiec
fot. istotne.pl Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiada na pytania dotyczące materiału Czytelnik poirytowany: „Oto jest walka z GOPS w Kruszynie”: W odpowiedzi czytamy, że nie mają sobie nic do zarzucenia.
istotne.pl 86 węgiel, gops kruszyn

Reklama

Po opisaniu sprawy czytelnika, który trzy miesiące starał się uzyskać dodatek węglowy, zwróciliśmy się do GOPS w Kruszynie z pytaniem, czy GOPS nie został poinformowany o zmianie terminu (zniesieniu) wpisu źródła ciepła do CEEB ustawą z dnia 3 listopada 2022 roku, lub może nie otrzymał adekwatnego wsparcia prawnego?

Anna Weneny, kierowniczka GOPS w Kruszynie odpisała, że Wszelkie sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w terminach nakazanych.

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie niniejszym, do Państwa zapytania, informuje. że pomimo zmian ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t. j. Dz. U. 2023 poz. 141 ze zm.), nie zmieniono oraz nie uchylono zapisu art. 2 ust. 1 który mówi: „Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest (...) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (...) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”

Wszelkie sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w terminach nakazanych. Sprawa ta dotyczy odwołania, które złożyła mieszkanka Gminy Bolesławiec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej postąpił wg wskazań kolegium. Według zaleceń prowadzone jest postępowanie wyjaśniające zgodnie z obowiązującymi przepisami, postępowanie nie jest jeszcze zakończone.

Anna Weneny, Kierowniczka GOPS w Kruszynie

Reklama