Topola Jagna, pomnik przyrody, ma zostać usunięta. „Zagraża bezpieczeństwu”

Topola Jagna
fot. istotne.pl Miejscy radni na najbliższym posiedzeniu podejmą decyzję w tej sprawie.
istotne.pl 183 przyroda, sesja rm

Zbliża się sesja Rady Miasta Bolesławiec. Jednym z punktów najbliższego posiedzenia bolesławieckich rajców będzie głosowanie nad projektem uchwały ws. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. W dokumencie czytamy:

(…) Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców spowodowane znacznym obumarciem drzewa.

Chodzi o topolę Jagnę, pomnik przyrody, który rośnie przy ulicy Zgorzeleckiej, tuż przy ogrodzeniu Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych i w pobliżu stacji paliw.

W załączniku znalazło się postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w który napisano:

Analiza przedłożonej dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej wykazała, iż przedmiotowe drzewo jest w bardzo złym stanie fitosanitarnym. Według załączonej do wniosku ekspertyzy dendrologicznej i wyników badania tomografem akustycznym topola jest w zaawansowanym stadium rozkładu wewnętrznego – posiada wypróchnienie obejmujące prawie cały przekrój pnia, w tym również tkanek obwodowych. Ponadto drzewo posiada rozległy ubytek powierzchniowy w sąsiedztwie miejsca po usuniętym konarze (cień asymilatów), uszkodzenia martwicze nabiegów korzeniowych i ubytki wgłębne w odziomku. W związku z powyższym oraz z uwagi na usytuowanie drzewa na terenie miejskim i w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej oraz intensywnie użytkowanych terenów i budynków drzewo zagraża bezpieczeństwu powszechnemu.

W uzasadnieniu projektu uchwały zaś stwierdzono:

Pomnik przyrody – topola kanadyjska wykazuje rozległe uszkodzenia nabiegów korzeniowych, które w przypadku drzew o tak okazałym pniu są kluczowe do zachowania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Od strony południowo-zachodniej występują uszkodzenia nabiegów korzeniowych, połączone z rozległymi wypróchnieniami i ubytkami w strefie przykorzeniowej. W koronie stwierdzono obecność posuszu konarowego, jeden z konarów zamarł całkowicie, co jest oznaką zakłóceń fizjologicznych. Ze względu na wielkość drzewa nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i poprawiających jego statykę.

Z uwagi na stan i zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego – bardzo wrażliwe otoczenie: szkoła, stacja benzynowa, hurtownia części motoryzacyjnych, miejsca parkingowe, drzewo należy pozbawić statusu pomnika przyrody, a następnie uzyskać zgodę na jego usunięcie.