Miejscy radni zdecydowali ws. diet. Więcej dla przewodniczących komisji, ale też większe potrącenia za nieobecności

Nowa Rada Miasta
fot. UM Bolesławiec Rada podjęła uchwałę 12 głosami za.
istotne.pl 183 sesja rm

Reklama

Jednym z ostatnich punktów środowej sesji Rady Miasta Bolesławiec było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

Jak tłumaczyła Małgorzata Słonecka, sekretarz Miasta Bolesławiec, wojewoda w tym momencie stoi na stanowisku, że uchwała musi zostać opublikowana w dzienniku urzędowym, między innymi dlatego konieczne było jej podjęcie.

Jak zaznaczyła sekretarz, stawki dla radnych zasadniczo nie uległy zmianie. W nowym dokumencie wprowadzono jednak następujące modyfikacje: wyższe diety dla szefów komisji (z 70 do 80 proc.), a także większe potrącenia za nieobecności. (Wcześniej było 10 procent, teraz będzie aż 20).

Uchwała została przyjęta. 12 radnych zagłosowało za, 5 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Reklama