Radni pozbawili Jagnę statusu pomnika przyrody. Jeden rajca był przeciw

Topola Jagna
fot. istotne.pl Jest decyzja w sprawie drzewa rosnącego przy ogrodzeniu Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych.
istotne.pl 183 sesja rm, topola jagna

Reklama

Radni podjęli uchwałę w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Topola Jagna zostanie pozbawiona tegoż statutu, co otworzy drogę do jej wycięcia. Przeciwko uchwale zagłosował jedynie Piotr Klasa, radny niezależny. Dwoje rajców Impulsu Miasta wstrzymało się od głosu.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przypomnijmy, pod koniec lutego informowaliśmy, że jednym z punktów najbliższego posiedzenia bolesławieckich rajców będzie głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. W dokumencie czytamy:

(…) Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców spowodowane znacznym obumarciem drzewa.

Chodzi o topolę Jagnę, pomnik przyrody, który rośnie przy ulicy Zgorzeleckiej, tuż przy ogrodzeniu Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych i w pobliżu stacji paliw.

W załączniku znalazło się postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w który napisano:

Analiza przedłożonej dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej wykazała, iż przedmiotowe drzewo jest w bardzo złym stanie fitosanitarnym. Według załączonej do wniosku ekspertyzy dendrologicznej i wyników badania tomografem akustycznym topola jest w zaawansowanym stadium rozkładu wewnętrznego – posiada wypróchnienie obejmujące prawie cały przekrój pnia, w tym również tkanek obwodowych. Ponadto drzewo posiada rozległy ubytek powierzchniowy w sąsiedztwie miejsca po usuniętym konarze (cień asymilatów), uszkodzenia martwicze nabiegów korzeniowych i ubytki wgłębne w odziomku. W związku z powyższym oraz z uwagi na usytuowanie drzewa na terenie miejskim i w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej oraz intensywnie użytkowanych terenów i budynków drzewo zagraża bezpieczeństwu powszechnemu.

W uzasadnieniu projektu uchwały zaś stwierdzono:

Pomnik przyrody – topola kanadyjska wykazuje rozległe uszkodzenia nabiegów korzeniowych, które w przypadku drzew o tak okazałym pniu są kluczowe do zachowania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Od strony południowo-zachodniej występują uszkodzenia nabiegów korzeniowych, połączone z rozległymi wypróchnieniami i ubytkami w strefie przykorzeniowej. W koronie stwierdzono obecność posuszu konarowego, jeden z konarów zamarł całkowicie, co jest oznaką zakłóceń fizjologicznych. Ze względu na wielkość drzewa nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i poprawiających jego statykę.

Z uwagi na stan i zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego – bardzo wrażliwe otoczenie: szkoła, stacja benzynowa, hurtownia części motoryzacyjnych, miejsca parkingowe, drzewo należy pozbawić statusu pomnika przyrody, a następnie uzyskać zgodę na jego usunięcie.

Reklama