Agnieszka Słota nową radną Rady Miasta. Zastąpiła Dariusza Filistyńskiego

Damian Sawczak i Agnieszka Słota
fot. UM Bolesławiec Radna złożyła ślubowanie na marcowej sesji Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 sesja rm, agnieszka słota

Reklama

Trwa marcowa sesja Rady Miasta Bolesławiec. Zanim jednak rozpoczęły się obrady, ślubowanie złożyła nowa radna – Agnieszka Słota.

Przypomnijmy. W lutym komisarz wyborczy w Jeleniej Górze II Michał Chudzik poinformował:

Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4, właściwym dla wyboru Rady Miasta Bolesławiec; mandat obejmuje Pani Agnieszka Monika SŁOTA – kandydatka z listy nr 17 – KWW PIOTRA ROMANA BEZPARTYJNI, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

A pod koniec stycznia podaliśmy, że jeleniogórski komisarz wyborczy informował, że w związku „z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 1 marca 2022 r. sygn. akt II K 504/20, zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 9 stycznia 2023 r. sygn. akt VI Ka 273/22, w dniu 9 stycznia 2023 r. wygasł mandat radnego Gminy Miejskiej Bolesławiec wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 17 zgłoszonej przez KWW PIOTRA ROMANA BEZPARTYJNI. Radnym, którego mandat wygasł jest Dariusz Wiesław FILISTYŃSKI”.

Dodaliśmy wówczas, że pierwszeństwo objęcia mandatu przysługuje osobie, która z tej samej listy i w tym samym okręgu, w którym startował wspomniany radny, uzyskała kolejny najlepszy wynik wyborczy. Tą osobą jest Karolina Prosół, czyli obecna szefowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Jak się okazało, K. Prosół nie objęła mandatu. (Gdyby to zrobiła, musiałaby zrezygnować ze swojego stanowiska).

Reklama