Ponad 12 mln zł na zmianę oświetlenia w mieście. Umowa została podpisana

Piotr Roman i Marcin Janaszek
fot. UM Bolesławiec 3 148 opraw oświetleniowych zostanie wymienionych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED.
istotne.pl 1 umowa, oświetlenie

Reklama

Prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz Marcin Janaszek, wiceprezes zarządu Janaszek Electric Sp. z o.o., podpisali umowę dotyczącą  modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bolesławca, w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Wartość umowy wynosi 12 365 080,32 zł.

Projekt zakłada modernizację 3 148 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianę i montaż słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników. Modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej.

Projekt zakłada również instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem Smart Lights, który pozwala na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Jest to system wspierający zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw. Dwukierunkowa komunikacja między oprawą LED a systemem sterowania odbywać  się będzie w oparciu o sieć transmisji danych działającą w paśmie licencjonowanym. System będzie miał możliwość rozbudowy – pozwalając na podłączenie do niego i obsługę nie tylko opraw oświetleniowych LED, ale także dodatkowych funkcjonalności Smart City, np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia zdecydowanie zmniejszyć ma zużycie energii, a w konsekwencji także emisję CO2, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w Bolesławcu. Dzięki instalacji nowych lamp poprawić ma się estetyka miasta, ale – przede wszystkim – modernizacja wszystkich przestarzałych i energochłonnych opraw oświetleniowych dróg na energooszczędne spowoduje, że obniżone zostaną koszty związane z oświetleniem miasta. Roczne oszczędności oszacowano na 3 900 000 zł według cen z 2022 roku (zużycie kosztów energii 60%), redukcję emisji CO2 (redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych) względem stanu sprzed przebudowy oszacowano na poziomie około 60%.

Projekt  "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego" otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020, dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna. Wartość zadania 13,4 mln. zł, w tym 3 369 253,08 zł – środki własne, 10 075 632,31 zł dofinansowanie w ramach RPO WD.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Miejską Bolesławiec, Gminę i Miasto Lwówek Śląski, Gminę Miejską Zgorzelec, Gminę Miejską Duszniki – Zdrój, Gminę Miejską Lubań, Gminę i Miasto Bogatynia oraz Gminę Miejską Zawidów.

Reklama