Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni na gali „Pan Prezydent zaprasza”

Nagrodzeni uczniowie na gali Pan Prezydent Zaprasza
fot. istotne.pl 8 września 2022 r. w sali kina „Forum” odbyła się uroczystość „Pan Prezydent Zaprasza”, podczas której wybitnie uzdolnieni uczniowie bolesławieckich szkół podstawowych osiągający sukcesy w konkursach naukowych, artystycznych i sportowych otrzymali pamiątkowe pióra i certyfikaty „Talent Roku 2022”.
istotne.pl 4 nagroda, gala

Podczas 25. gali Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec otrzymało 35 absolwentów, którzy wykazali się ponadprzeciętną wiedzą i umiejętnościami, osiągając wybitne wyniki w nauce i egzaminach ósmoklasisty:

Miłosz Meier (SP nr 1), Oliwia Rogojś (SP nr 1), Oliwia Pawłowicz (SP nr 1), Anna Rutyna (SP nr 1), Oliwia Zadora (SP nr 1), Maja Nikołajuk (SP nr 1), Mariusz Myjkowski (SP nr 1), Mikołaj Olek (SP nr 1), Hanna Czochara (SP nr 1), Natalia Walusiak (SP nr 1), Olga Bajer (SP nr 2), Marcin Domalewski (SP nr 2), Olimpia Pietraszewska (SP nr 2), Milan Junak (SP nr 3), Lena Korycka (SP nr 3), Amelia Karolina Cieśla (SP nr 4), Natasza Kotowska (SP nr 4), Weronika Maria Klessa (SP nr 4), Kinga Magda Rajczakowska (SP nr 4), Marlena Marianna Fabiańska (SP nr 4), Wiktoria Marks (SP nr 4), Wiktoria Eliaszewicz (SP nr 4), Anna Magdalena Miszczak (SP nr 4), Maria Reguła (SP nr 5), Milena Rajczakowska (SP nr 5), Natalia Zapiór (SP nr 5), Iga Dinga (SP nr 5), Magdalena Popek (SP nr 5), Emilia Igras (SP nr 5), Daria Khalimowska (SP nr 5), Martyna Dziekońska (SP nr 5), Martyna Kołodziej (PSP Zakonu Pijarów), Julia Grzesiak (PSP Zakonu Pijarów), Amelia Kowalczyk (PSP Zakonu Pijarów), Mateusz Łabul (PSP Zakonu Pijarów).

Podczas uroczystości 99 uczniów bolesławieckich szkół otrzymało certyfikaty „Talent Roku 2022” i pamiątkowe pióra:

  • Szkoła Podstawowa nr 1: Milena Krawczyk, Miłosz Meier, Oliwia Rogojś, Natalia Techmańska, Anna Rutyna, Katarzyna Kowalczyk, Oliwia Pawłowicz, Martyna Nikołajuk, Maja Nikołajuk, Anna Madej, Oliwia Zadora, Kornel Czernia, Nikola Pawłowicz, Kamila Szatkowska, Dominik Kowalczyk, Kacper Zefirian, Zofia Sulik, Lena Burdzy, Filip Mielecki, Karol Turko, Oliwier Flinik;
  • Szkoła Podstawowa nr 2: Dawid Skonieczny, Olimpia Pietraszewska, Antoni Blatkiewicz, Marcin Domalewski, Paweł Wcisło, Karolina Borodeńko, Emilia Jakubczyc;
  • Szkoła Podstawowa nr 3: Miłosz Wojtowicz, Zofia Gawlik, Eliza Psiuch, Milan Junak, Nel Taşdelen, Jan Maksymów, Dawid Kowalczyk, Lena Korycka;
  • Szkoła Podstawowa nr 4: Wiktoria Eliaszewicz, Miłosz Wójcik, Milena Przybylska, Gabriel Karaszewski, Adam Biegacz, Szymon Sierpień, Natasza Kotowska, Małgorzata Stec, Diana Majewska, Vanessa Michaluk, Daria Jung, Lena Makoś, Joanna Rasławska, Emilia Hoszowska, Filip Orlak, Kalina Jankowska, Hanna Błażejewska, Szymon Kulesza, Julia Tarnowska, Kinga Rajczakowska, Michał Raszczuk, Aleksandra Kozik, Lena Zamorska, Nadia Zamorska, Jagoda Wątroba, Marcin Modzelewski;
  • Szkoła Podstawowa nr 5: Maria Reguła, Natalia Zapiór, Kacper Wróbel, Adam Nieradka, Wojciech Solawa, Milena Rajczakowska, Amelia Nieradka, Wiktor Dykas, Błażej Rymut, Przemysław Burdzy, Karol Mosiądz, Bruno Lewandowski, Filip Oświęcimski, Lena Ganowska, Olga Pietruszka, Alex Szwed, Lidia Błaszkowska, Weronika Krzecka, Marcel Gesner, Filip Solawa, Magdalena Popek, Wiktor Kwapisz;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów: Hanna Kamyszek, Piotr Tutak, Maja Korczyńska, Piotr Stec, Magdalena Minarska, Maria Kozicka, Antoni Oleśków, Katarzyna Czarna, Lena Gembarzewska, Martyna Kołodziej, Kacper Kosyl, Mikołaj Gogacz;
  • Prywatna Szkoła Podstawowa Oxpress: Francesca Gerundo, Karolina Wiśniewska, Lena Kaczmarek.

Fragmenty części artystycznej gali:

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Gratulujemy nauczycielom, rodzicom i opiekunom nagrodzonych uczniów.

Absolwenci klas ósmych, którzy mają udokumentowane sukcesy naukowe i wybitne wyniki egzaminu ósmoklasisty, otrzymali Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec, które mają wymiar finansowy. Wysokość nagrody wynosi 1000 zł. Podstawowe kryteria typowania absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie miasta Bolesławca do „Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec” za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022: średnia ocen od 5,1; zachowanie wzorowe lub bardzo dobre; wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i z języka obcego od 75% do 100%, z matematyki od 70% do 100%. Z egzaminu ósmoklasisty wymagane jest uzyskanie co najmniej z dwóch części określonych wymogów.

Typowani absolwenci muszą mieć osiągnięcia indywidualne (bez zespołowych) w zawodach, konkursach  i olimpiadach na szczeblu co najmniej powiatowym: w konkursach powiatowych i regionalnych uzyskanie I miejsc (finaliści); w konkursach /olimpiadach/ zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – finaliści (I, II, III miejsce). Punktowane są również wybitne osiągnięcia, które zasługują na wyróżnienie i wynikają z podstawowych działań w ramach realizacji obowiązku szkolnego. Osiągnięcia absolwentów dotyczą  wyłącznie uczniów zgłoszonych  do udziału w konkursach przez szkołę.

– Dzisiejsza uroczystość jest jubileuszowa, albowiem mija 25 lat od pierwszej uroczystości, która była początkiem idei nagradzania zdolnej młodzieży w Bolesławcu. Przez ćwierćwiecze bolesławieckie szkoły realizowały i realizują program wspierania uczniów zdolnych. Nauczyciele stwarzają niezliczoną ilość różnych możliwości do prezentowania talentów, doskonalenia umiejętności, prezentacji sukcesów – podkreśla prezydent Bolesławca Piotr Roman. Coroczne uroczystości nagradzania zdolnej młodzieży mają również na celu integrację środowisk szkolnych, promocję dokonań szkół i docenienie zaangażowania rodziców.

Jeśli jubileusz, to trochę historii. Nazwa „Talent Roku” pojawiła się w roku 2014. Podczas uroczystej gali zostało nagrodzonych 136 uczniów, którzy po raz pierwszy otrzymali pamiątkowe pióra zamiast książek. W 2016 roku po raz pierwszy zostały wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec, które zastąpiły stypendia. Nagrody otrzymało wówczas 12 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Jubileuszową uroczystość oraz oprawę artystyczną przygotowała społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.