materiał promocyjny

Segreguj odpady budowlane z MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu

Kontener na wywóz gruzu
fot. MZGK Bolesławiec Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu zaprasza właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Bolesławcu do nieodpłatnego przekazywania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Staszica 6 w Bolesławcu selektywnie zebranych odpadów budowlanych i poremontowych (gruz ceglany, gruz betonowy, szkło okienne, metal, tworzywa sztuczne, drewno).
istotne.pl 86 mzgk bolesławiec, odpady

Reklama

Do PSZOK-u można dostarczyć odpady budowlane i poremontowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie.

Dane kontaktowe PSZOK:

  • adres: ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec
  • tel.: 75 / 734 62 71 wew. 21
  • godziny pracy: poniedziałek-piątek 10.00-18.00 oraz sobota: 8.00 do 16.00

UWAGA! Warunkiem bezpłatnego przyjęcia posegregowanych odpadów jest okazanie dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc.

MZGK oferuje mieszkańcom Bolesławca, możliwość odpłatnego odbioru i wywozu selektywnie zebranych odpadów budowlanych i poremontowych (gruz ceglany, gruz betonowy, szkło okienne, metal, tworzywa sztuczne, drewno) w miejscu ich powstania. Na zlecenie zapewniamy i dostarczamy kontenery do selektywnej zbiórki odpadów poremontowych.

Dane kontaktowe – Biuro Obsługi Klienta:

  • adres: ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec
  • tel.: 75 734 62 71 wew. 34; 603 862 617
  • e-mail: [email protected]
  • godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00 do 15.00

Reklama