Bez grosza na sprzęt i sami niemieccy strażacy. Początki straży pożarnej w powiecie

Muzeum pożarnictwa w Oseredku
fot. Sylwester Łasocha Dzięki relacji ogniomistrza Bolesława Sysaka znamy datę powstania Straży Pożarnej w Bolesławcu po wojnie. Był to lipiec 1945 roku. Nie było jeszcze w Bunzlau Polaków, by zasilić szeregi strażaków, więc ogniomistrz wziął, ludzi, którzy na terenie powiatu byli.
istotne.pl 86 straż pożarna, historia

Reklama

Ze sprawozdania Powiatowego Inspektora Pożarnictwa ogniomistrza Bolesława Sysaka można poznać historię narodzin Straży Pożarnej w Bolesławcu. Dziewiętnaście Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowano z samych Niemców. Rodziły się one w bólach, bez sprzętu, bez pieniędzy i bez przeszkolonych ludzi.

W pierwszych miesiącach funkcjonowania strażacy wyjeżdżali do pożaru nawet trzy razy dziennie. Sprzętu nie mieli prawie żadnego, bo został on zdekompletowany i w dużej części wywieziony przez Niemców. Strażacy ściągali i zabezpieczali sprzęt ręczny (sikawki), który stał porzucony po lasach i polach.

Bohaterskie zdobycie motopompy

Pierwszą motopompę i kilkadziesiąt węża tłoczonego otrzymali strażacy od Wojska Radzieckiego w podziękowaniu za uratowanie płonącego Sztabu (przy ul. Kolejowej). Ogniomistrz wraz z zastępcą z narażeniem życia nie dopuścili ognia do części piwnicy, gdzie składowane były ładunki wybuchowe. Dzięki szczęściu i brawurze strażacy mieli potrzebny sprzęt.

Repatrianci w szeregach strażaków

Dopiero po przybyciu repatriantów z byłej Jugosławii można było przeprowadzić kurs na komendantów i zreorganizować Powiatową Straż Pożarną. W 1946 za kursy na komendantów płaciły już fabryki, które rozpoczęły działalność na terenach powiatu.
W 1947 roku zorganizowano oddziały straży pożarnej w powiecie. Było w nich 899 strażaków ochotników, w tym sześciu zawodowych. Oddziałów straży było już 69.

Remizy strażackie: zabawy taneczne i zbieranie funduszy

Od stycznia 1947 roku do listopada 1948 roku wyremontowano 9 remiz strażackich. Organizowano tam zabawy taneczne oraz kwesty na remonty i sprzęt. Remizami mogły się pochwalić:

  • Gierałtów
  • Nowa Wieś
  • Wykroty
  • Warta Bolesławiecka
  • Ołdrzychów
  • Nowogrodziec
  • Kraszowice
  • Kraśnik Dolny
  • Raciborowice

W tamtym okresie strażacy mieli już automotopompę, motopompy, sikawki, wóz konny, węże tłoczone i drabiny wysuwane.
Strażacy gasili pożary lasów, pożary domostw oraz brali udział w akcjach antypowodziowych. Wszystko to za pomocą sprzętu zdobytego własnym staraniem. Dopiero w październiku 1948 roku Powiatowa Rada Narodowa wprowadziła przymusowe ubezpieczenia od ognia mienia ruchomego gospodarstw rolniczych, z czego były fundusze na straż pożarną.

Informacje pochodzą z pracy Adama Banieckiego: Powiat Bolesławiecki w latach 1945-1950

Reklama