Psy biegające bez nadzoru: „bardzo duża uciążliwość”. Jest apel wójta

Agresywny pies
fot. unsplash.com (Alexas_Fotos) Poniżej prezentujemy apel Mirosława Haniszewskiego.
istotne.pl 183 gmina warta bolesławiecka, pies

Reklama

Apel do właścicieli psów

Zwracamy się do właścicieli psów, o zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa przy utrzymaniu psów, gdyż stanowią one dla nas – mieszkańców gminy, bardzo dużą uciążliwość. Przypominamy, że na właścicielu psa spoczywa obowiązek wykluczenia zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych. Obowiązek ten można wypełnić uniemożliwiając psu wychodzenie w miejsca publiczne bez nadzoru, poprzez trzymanie jego na uwięzi, w kojcu bądź na terenie odpowiednio ogrodzonej posesji.

Bardzo często spotyka się psy przebywające w miejscach publicznych bez żadnego nadzoru. Psy te stanowią nie tylko uciążliwość ale również bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców, zarówno poprzez bezpośredni atak na ludzi, stwarzanie niebezpiecznych sytuacji na drogach, jak i poprzez zanieczyszczanie swoimi odchodami miejsc publicznych.

Łagodne usposobienie psa czy też jego zaszczepienie przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom, nie zwalnia właściciela z jego obowiązków przeciwdziałania zagrożeniom jak i wyrządzaniu szkód przez psa, dotyczy to również poruszania się psa w miejscach publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pies w miejscach publicznych, w tym w terenie zamieszkanym, powinien być wyprowadzany na smyczy i w kagańcu.

Nie mniej ważnym obowiązkiem właściciela jest uprzątanie odchodów pozostawionych przez swojego podopiecznego w miejscach publicznych. Dla osób, które nie wywiążą się z tych obowiązków, Kodeks Wykroczeń przewiduje karę grzywny. Kara grzywny może być nałożona przez funkcjonariusza policji, bezpośrednio w chwili stwierdzonego wykroczenia.

Uiszczenie nałożonej Kary nie zwalnia właściciela psa od obowiązku wypłacenia odszkodowania czy też naprawienia szkody wyrządzonej przez psa. Prosimy więc o poważne potraktowanie tej informacji, gdyż stosując się do tych zasad nie tylko przyczynimy się do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa, ale również unikniemy niepotrzebnych wydatków w postaci grzywny czy odszkodowań.

Równocześnie przypominamy o ustawowym obowiązku poddawania psa szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie przynajmniej jeden raz w roku, zlecając wykonanie tej usługi własnym staraniem w dowolnym gabinecie weterynarii.

WÓJT
mgr Mirosław Haniszewski

Reklama