materiał promocyjny

Obchody 3 Maja w Gromadce

Ryszard Kawka na scenie
fot. Gmina Gromadka W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Gromadce uroczyście świętowano 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. Ta Konstytucja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową kraju, jej celem było zlikwidowanie wad ówczesnego systemu politycznego i ratowanie suwerenności Polski.
istotne.pl 86 gmina gromadka, konstytucja 3 maja

Reklama

Uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Narodowego, następnie Wójt Gminy Gromadka pan Ryszard Kawka w kilku słowach odniósł się do obchodzonego święta, podkreślając jego wagę.

Akademię prowadziła Pani Elżbieta Andrusieczko-Tor. Program obejmował widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemi Bolesławieckiej", prowadzonego przez panią Elżbietę oraz zespołów ludowych działających pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce.

Pan Sławomir Ratajski, w roli pisarza ówczesnych czasów, przybliżył widzom Ustawę rządową z dnia 3 maja 1791 roku, odczytując treść dokumentu, z którego wynika pierwsza intencja podjęcia Ustawy zasadniczej. Wymienia panującą religię, szlachtę, chłopów włości, rząd, sejm jako władzę prawodawczą, królem jako władzą wykonawczą, władzę sądowniczą, regencją, siłą zbroją narodu oraz wymienia nazwiska osób, które podpisały akt ustanowienia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.

Podniosły charakter uroczystości zapewnił polonez oraz tańce z Krakowa i Wielkopolski. Pieśń pt. "Szyszki" skocznie i z wielką werwą zaprezentowały dzieci i młodzież z zespołu w wielobarwnych strojach ludowych. Emocje podtrzymane były dzięki pieśniom pt. "Sokół" i "Odlot" wykonanym przez pana Sławomira Ratajskiego i pani Elżbiety Anrdusieczko-Tor.

Utwory pt.: „Witaj Maj Trzeci Maj”, „Jak długo w sercach naszych”, „Nasz Kraj” przypomnieli widzom: „My Słowianie” z Osłej, "Wesoła Gromadka" z Gromadki, "Ale Babki" z Różyńca.

Na zakończenie uroczystości zaprezentowano inną formę aktywności patriotycznej w postaci grupy rekonstrukcyjnej 6. Pułku Ułanów Kaniowskich ze Stanisławowa. Na placu obok budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce, w kilku słowach przybliżono historię Pułku i wykonano pokaz szkolenia kawalerzystów. Pokaz wykonali: pan Krzysztof Król – Przewodniczący Rady Gminy oraz pan Andrzej Peter były Radny wsi Pasternik.

Piękną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w gminie Gromadka uczczono rozbrzmiewającym hymnem, tak pięknym i uroczystym, z patriotyzmem, słowem historii, piosenką, tańcem – bo to jest nasze miejsce, tu jest nasz dom, nasz kraj, nasza Polska.

Reklama