Świetlica w Ocicach prawie gotowa

Świetlica w Ocicach
fot. Gmina Bolesławiec Całkowity koszt zadania to około 400 tysięcy złotych. Niewykluczone, że ze świetlicy można będzie skorzystać jeszcze w tym roku.
istotne.pl 183 ocice, gmina bolesławiec

Reklama

Jak informuje gminny samorząd, świetlica w Ocicach jest już niemal gotowa. Urzędnicy: – Wykonawcą robót była firma TECH – BUD Barbara Sabadasz z Kruszyna. Zadanie zostało wykonane w terminie i obecnie trwają procedury odbiorowe. Koszt całkowity zadania to kwota ok. 400.000 zł.

I dodają:

Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego dachu, a mianowicie na całkowitej rozbiórce istniejącej więźby drewnianej, istniejącego pokrycia dachowego wraz z całym osprzętem dachowym, dodatkowo rozebrano istniejący drewniany strop oraz komin murowany. Po przebudowie budynek został podniesiony poprzez wykonanie żelbetowego wieńca, wykonanie nowej więźby dachowej i zmianę (zwiększenie) kąta nachylenia dachu, wykonane zostało nowe pokrycie z dachówki ceramicznej wraz z nowymi wszystkimi detalami dachowymi i orynnowaniem.

W istniejącym budynku wykonano nową izolację stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Nowy wygląd zyskały również posadzki, a mianowicie wykonane zostały one na sali głównej z paneli podłogowych a w pozostałych pomieszczeniach – z płytek gresowych.

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń zostały pomalowane po wcześniejszym przygotowaniu podłoża. W Sali głównej na ścianach wykonano tynk żywiczny, a w toalecie i kuchni na ścianach wykonano okładziny ścienne z płytek ceramicznych.

W całym obiekcie wymieniony został osprzęt elektryczny oraz sanitarny. Budynek zyskał również nowy wygląd zewnętrzny, ściany zostały docieplone i wykonano nowy tynk zewnętrzny.

Oraz uzupełniają:

Przebudowa budynku przyczyniła się do poprawy warunków pracy podczas prób i ćwiczeń Zespołu Śpiewaczego OCICE. W sali prób gminny zespół będzie mógł w lepszych warunkach przygotowywać swoje występy, a mieszkańcy wsi będą mogli się integrować i zwiększać swoją aktywność kulturalno-rekreacyjną.

Kiedy można będzie korzystać ze świetlicy?

Gmina: – Mamy nadzieję, że końcem grudnia mieszkańcy będą mogli już w pełni korzystać z odnowionego obiektu.

Reklama