Będą dwa nowe mosty na Bobrze. Wkrótce przetarg

Lidia Markowska
fot. istotne.pl W trakcie konferencji poinformowano o wszczęciu postępowania przetargowego (przesłanie do DUUE ogłoszenia o przetargu) pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim”.
istotne.pl 4 most, bóbr, rondo

Reklama

W konferencji uczestniczy m.in. prezydent Bolesławca Piotr Roman, radni miejscy i powiatowi oraz przedstawiciele GDDKiA we Wrocławiu.

W zakresie planowanych do wykonania prac jest m.in.:

  • rozbudowa drogi krajowej nr 94;
  • rozbiórka istniejącego obiektu mostowego;
  • budowa dwóch nowych obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 94;
  • budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 350;
  • przebudowa skrzyżowania typu rondo drogi krajowej nr 94 z drogą gminną (ul. Zgorzelecka);
  • przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową 2324D;
  • przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną 104068D;
  • budowa peronów autobusowych;
  • budowa zabezpieczenia akustycznego (ekrany).

Powiat Bolesławiecki o inwestycji:

Jednym z ważniejszych elementów planowanych działań jest rozbudowa drogi krajowej nr 94. Ma to na celu zwiększenie przepustowości oraz poprawę płynności ruchu na tym odcinku. Przewiduje się również rozbiórkę istniejącego mostu i budowę dwóch nowych konstrukcji mostowych, które umożliwią efektywne przekroczenie rzeki Bóbr.

Dodatkowo planuje się także budowę ronda na skrzyżowaniu, aby zoptymalizować ruch i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców. Przebudowa skrzyżowania drogi nr 94 z drogą 2324D oraz skrzyżowania z drogą 104068D również wpłynie pozytywnie na płynność ruchu.

W ramach modernizacji, planowana jest również budowa peronów autobusowych, które ułatwią podróżującym korzystanie z transportu publicznego, jak i budowa ścieżek rowerowych.

Całkowita przebudowa oraz modernizacja układu komunikacyjnego wraz z budową nowych obiektów mostowych i rond oraz rozbudową i poprawą istniejącej infrastruktury to kompleksowe działania mające na celu znaczącą poprawę kondycji i płynności ruchu na drodze krajowej nr 94 w Bolesławcu i okolicach.

Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2026 roku. Przetarg zostanie wkrótce ogłoszony. Do tematu wrócimy.

Reklama